Itämeri

Itämeri-osio sisältää tietoa merenhoidosta, Itämeren suojelusta, sen tilasta, seurannasta sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta merellä. Osiossa esitellään myös merentutkimusta Suomessa.

Vedenalaista maailmaa
Vedenalaista maailmaa. Kuva: Ilkka Lastumäki.

Tietoa Itämereen liittyvästä lainsäädännöstä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy ympäristöministeriön verkkopalvelusta. SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatoimintaan voi lähemmin tutustua SYKEn verkkopalvelussa. Elinympäristö ja rakentaminen-otsikon alta löydät tietoa merialuesuunnittelusta.

Tärkeä portti meriaiheiseen tietoon on myös Meriwiki, johon kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan, ilmoittaa levähavainnon tai kirjoittaa keskustelupalstalle.

aiheesta muualla

 

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkoston toimintaa koordinoi vesistökunnostuksen asiantuntijoista muodostuva suunnitteluryhmä ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus.
 
Järvi-meriwiki on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä ja muista vesialueista. Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi muun muassa muokata järven esittelytekstiä, ylläpitää havaintopaikkaa ja osallistua keskusteluun.
 

 

Tiedotteet

RSS
 • Suomenlahden tilasta kolmen maan ainutlaatuisen laaja katsaus 2.9.2016
  Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut Suomenlahden tila-arvion, joka kokoaa yhteen yli sadan suomalaisen, venäläisen ja virolaisen tutkijan tutkimustulokset. Yli 300-sivuinen julkaisu sisältää tuoretta tietoa mm. rehevöitymisestä, haitallisista aineista, vieraslajeista, melusta, meriliikenteestä sekä muoviroskista. Julkaisu on merkittävin tulos maiden välisestä Suomenlahti-vuodesta.
 • Suolapulssit parantaneet Itämeren pääaltaan tilaa 2.9.2016
  Itämereen vuosina 2014, 2015 ja 2016 saapuneiden suolapulssien vaikutukset näkyvät happitilanteen paranemisena Gotlannin itä- ja eteläpuolisilla syvännealueilla. Itämeren hapeton pohja-alue on kesään 2014 verrattuna huomattavasti pienentynyt, mutta koko pääaltaan rikkivetypitoista syvää vettä pulssit eivät ole kyenneet hapettamaan. Pulssin edellään työntämän Gotlannin syvänteen vanhan veden vaikutus näkyy Suomenlahden suualueella.
 • Valtakunnallinen leväyhteenveto 2016: Leväkesä alkoi aikaisin, mutta tyrehtyi loppukesää kohti 1.9.2016
  Sinilevät alkoivat runsastua tänä kesänä aikaisin, mutta loppukesästä pintakukintatilanne oli keskimääräistä rauhallisempi. Suomen lounaisilla avomerialueilla sinileviä oli runsaasti veteen sekoittuneena pitkin kesää, mutta pitkäkestoisia pintalauttoja ei tuulisuuden takia päässyt muodostumaan. Järvillä sinilevää oli runsaasti yksittäisillä viikoilla, mutta elokuun alkupuolella levähavaintoja on tehty poikkeuksellisen vähän.
 • Etsintäkuulutus: Oletko nähnyt villasaksirapua? 31.8.2016
  Vieraslajeista pyydetään kansalaishavaintoja Euroopan Unionin vieraslajitiedon kartoittamiseksi. Tutkijat kaipaavat tietoa etenkin villasaksiravuista, joita Suomessa tavataan merialueilla ja satunnaisesti myös makeissa vesissä aikuisyksilöinä. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaintonsa villasaksiravuista verkossa vieraslajiportaalissa.
 • Valtakunnallinen leväkatsaus 25.8.2016: Sisävesillä levää ajankohdan mukaisesti, rannikoilla paikoitellen 25.8.2016
  Sisävesillä levätilanne on tällä viikolla ajankohdalle tyypillinen, kun levää on havaittu 37 valtakunnallisella havaintopaikalla. Suurin osa havainnoista koskee vähäistä levämäärää. Suomen avomerialueilla sinilevien pintakukintoja ei ole havaittu. Rannikoilta on paikallisia havaintoja, joista runsaasti levää vain yhdellä Saaristomeren paikalla.
 • Valtakunnallinen leväkatsaus 18.8.2016: Sateet, tuulet ja koleus lopettivat sinileväkukinnat lähes kokonaan 18.8.2016
  Sisävesillä sinilevähavainnot loppuivat lähes tyystin sateisen, viileän ja tuulisen sään myötä. Myös avomerellä merenkäynti on sekoittanut levät veteen, eikä pintakukintoja ole päässyt muodostumaan. Vesissä on kuitenkin edelleen paljon ravinteita ja sinilevälajeja, joten levätilanne voi uudestaan huonontua, jos säätyyppi muuttuu.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 6.7.2015 klo 16.28, päivitetty 4.9.2015 klo 18.35
Aihealue: