Suomen Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -verkosto suojaa monimuotoista luontoa. Suomessa verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa.

Kaikkiaan alueita on 1 857, joista 87 Ahvenanmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen. Luontodirektiivin mukaisia SCI-alueita on Suomessa 1 713. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,3 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SCI- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

Lahosieniä rungolla

Laajalahden Natura 2000 -alue. © Riku Lumiaro.  

Alueiden kuvaukset

Verkkopalvelussamme on kuvaukset Natura 2000 -alueista ELY-keskuksittain.

Koko Manner-Suomen alueet näkyvät alla olevasta liitteessä.

Lisäksi valtioneuvosto ehdotti 1.3.2012 Euroopan komissiolle seuraavia kokonaisuuksia uusiksi SCI-alueiksi:

FI0100104 Vantaanjoki, Helsinki, Nurmijärvi, Tuusula, Vantaa 59 km
FI0100106 Sandkallanin eteläpuolinen merialue 7468 ha
FI0100101 Hangon itäinen selkä 11098 ha
FI0200121 Långviken, Parainen 100 ha
FI0400001 Länsileton alue 2036 ha
FI0400002 Luodematalat 4452 ha
FI1100207 Merikalla 5210 ha
FI1201013 Moilasenvaara, Suomussalmi 1559 ha

Verkostoon jo kuuluvaa Kokkolan kaupungissa sijaitsevaa aluetta FI1000017 Vattajanniemi valtioneuvosto päätti samassa yhteydessä ehdottaa laajennettavaksi 10,1 hehtaarilla. Alueen uusi kokonaispinta-ala on tämän jälkeen 3070 hehtaaria.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, p. 050 374 0247, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet - Pirkanmaa

Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluu Pirkanmaalla yhteensä 122 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 49 100 hehtaaria. Suurin osa alueista on jo aikaisemmin perustettuja suojelualueita tai kansallisten suojeluohjelmien alueita. Natura 2000 -verkostoon on lisäksi otettu mukaan suojeluohjelmiin kuulumattomia kohteita, kuten Nokian Kaakkurijärvien alue sekä Lempäälän ja Kangasalan rajalla sijaitseva Salmuksen alue.

Laajimmat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet ovat Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistot, Haukkanevan, Häädetkeitaan ja Siikanevan soidensuojelukohteet sekä Kukkiajärvi ja Tarjannevesi vesi- ja rantaluontokohteina. Harjuluontokohteista laajin on Vatulan-Ulvaanharju.

Lisätietoja

Pirkanmaan Natura 2000 -verkoston kohteet kartalla Pirkanmaan Natura 2000 -kohteet kartalla.

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 3.5.2013 klo 10.11, päivitetty 20.6.2013 klo 15.34
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 16.6.2015 klo 13.00