Vaippaneva

Koodi FI1106201
Kunta VRaahe (Vihanti)
Pinta-ala (ha) 91
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Vaippanevan alue on näyte monipuolisesta suo- ja lehtoluonnosta. Ala-Vuolujärven länsirannat ovat luhtaisia sarakorpia, eikä avosuota tavata koko alueella juuri ollenkaan. Pihlajasaaren ja Halmesaaren ympäristössä on tervaleppää kasvavia runsasruohoisia korpia. Pihlajasaaren pohjoispuolella on myös pienialainen koivuletto, jossa kasvaa uhanalaista lettosaraa.

Halmesaari kohoaa noin 5 m ympäröivästä suoalueesta. Tuoreen kangasmetsän lisäksi metsäsaarekkeessa on lehtoa ja lehtomaista kangasta. Pihlajasaaren metsäsaarekkeessa on hyvin heinäistä lehtoa.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Letot <1
Aapasuot* 73
Lehdot 5

*priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 12.9.2013 klo 13.02, päivitetty 12.9.2013 klo 13.02