Rytilammen alue ja Arkkukari

Koodi FI1104605
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 19
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Rytilammen ympäristö on hyvin rehevää ja monimuotoista suoaluetta. Lammen ympäristössä on mm. runsasravinteista ja märkää luhtalettoa, koivulettoa ja lettorämettä. Suon reuna-alueilla on ruohoisia korpia.

Arkkukari on rinteen alla oleva pieni lähteinen ja lettoinen suo. Keskeisin alue on rimpistä, vähäkasvista lettoa ja mäntyä kasvavaa lettorämettä. Reunoilla on lähteistä korpea.

Alue on merkittävä uhanalaisten putkilokasvien esiintymispaikka, ja se on lajistollisesti yksi arvokkaimpia alueita Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaakson alueella.

Suojelutilanne (%)

Valtion luonnonsuojelualue 53

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alueeseen sisältyy Rytilammen suon luonnonsuojelualue. Arkkukari on suojeluohjelmien ulkopuolinen alue.

Alueiden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luontaisesti runsasravinteiset
järvet
4
Lähteet ja lähdesuot <1
Letot 30
Puustoiset suot* 17

*priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.57, päivitetty 11.9.2013 klo 14.56