Puntarimäki

Koodi FI1104603
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 4
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Puntarimäen viereinen suo on avointa sara- ja rimpinevaa, jonka kaakkoisosassa on runsaspuustoista koivulettoa ja lähdekorpea. Avosuota reunustaa kauttaaltaan lehtipuustoinen nevakorpi.

Suolla on Raahen seudun ainoa velttosaraesiintymä ja se on myös yksi harvoista lettorikon esiintymistä Raahessa ja kaikkiaan yhtä etelässä koko maassa.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Puntarimäki ei sisälly valtakunnallisiin suojeluohjelmiin.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 50
Lähteet ja lähdesuot <1
Letot <1
Puustoiset suot* 50

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Lettorikko Saxifraga hirculus

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.55, päivitetty 11.9.2013 klo 14.54