Pitkäsneva

Koodi FI1103402
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 567
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Pitkäsneva on kalvakkanevojen vallitsema aapasuo, jolla on viettokeidasosa. Keidassuolla vallitsevat rahkasammalet ja sitä ympäröivillä alueilla erityyppiset nevat, joista osa on rimpisiä. Suon laiteiden rämeet monipuolistavat suomaisemaa entisestään. Alueen länsiosassa on Pitkäsjärvi, jonka eteläpuolella on Pitkäslähde. Lähde on geologisesti erikoinen lähdekumpumuodostuma, joita ei ole kuin muutamia Suomessa. Lähteen ympäristössä on uhanalaista lähdelettoa.

Pitkäsjärvestä koilliseen laskevan Pitkäsojan varressa oleilee saukkoja.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Pitkäsneva ei kuulu suojeluohjelmiin. Alue on Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa merkinnällä suojelualue (SL).

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Keidassuot* 80
Aapasuot* 20
Lähteet ja lähdesuot <1

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Saukko Lutra lutra

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.16, päivitetty 11.9.2013 klo 15.15