Otravaaran ängelmälehto

FI0700088 (SCI)

Kunta: Kitee
Pinta-ala: 0,7 ha
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki

Otravaaran maantien varressa sijaitsee kapea lehtipuuvaltainen rinnelehto, jonka erikoisuus on koko maassa vain kahdessa paikassa kasvava lehtoängelmä. Kosteassa hiirenporrasvaltaisessa saniaislehdossa viihtyy myös sellaisia vaateliaita lehtolajeja kuten koiranheisi, soikkokaksikko, lehtomaitikka, kullero ja lehto-orvokki.

Kuvat: Ville Vuorio

Otravaaran ängelmälehdolle on vuonna 2002 tehty hoitosuunnitelma LIFE-hankkeessa "Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät".

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Boreaaliset lehdot

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

hiirenporras Diplazium sibiricum

Lintudirektiivin liitteen I lajit:  

Muuta lajistoa:

koiranheisi Viburnum opulus
kullero Trollius europaeus
lehtomaitikka Melampyrum nemorosum
lehtoängelmä Thalictrum aquilegiifolium
soikkokaksikko Listera ovata

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.44, päivitetty 9.8.2013 klo 14.45

Aihealue: