Olkijokisuu - Pattijoen pohjoishaara

Koodi FI1103400
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 202
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Olkijokisuu ja Pattijoen pohjoishaara muodostavat suojaisan merenrantaniittyalueen. Olkijokisuu on laakea ranta-alue, jonka niittyvyöhykkeet ovat melko laajoja. Rantaa luonnehtivat hiekkasärkät ja allikot, joissa on ruovikkoa. Merivedet huuhtovat toisinaan niittyalueita.

Alue on linnustoltaan melko monipuolinen ja runsas. Pesivän vesi- ja kahlaajalajiston lisäksi alueella on merkitystä muuttoaikaisena levähdyspaikkana. Lintuvesiensuojelurajauksen ulkopuolella Pattijoen pohjoishaaran suiston linnusto on jopa Olkijokisuuta monipuolisempi.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Olkijokisuun alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Pattijoen pohjoishaara ei kuulu suojeluohjelmiin.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Merenrantaniityt* 20
Itämeren hiekkarannat 1
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 10

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Kalatiira Sterna hirundo
Kurki Grus grus
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Palokärki Dryocopus martius
Pyy Bonasa bonasia
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Suokukko Philomachus pugnax
Uivelo Mergus albellus

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.14, päivitetty 11.9.2013 klo 15.13