Lähdeneva

Koodi

FI1000036

Kunta

Kokkola, Raahe

Pinta-ala

246 ha

Aluetyyppi  

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Lähdeneva on vetinen edustava Pohjanmaan aapasuo, jonka keskeiset osat ovat ruohoista kalvakkanevajänteistä rimpinevaa sekä saranevaa ja kalvakkanevaa. Lounaisosassa on mesotrofista rimpinevaa ja linnustollisesti edustava Louelampi. Suolla on monin paikoin pitkiä hiekkaharjuja ja karuja saarekkeita. Kokonaisuus laskee selvästi länteen ja lounaaseen, jossa ojitukset ovat kuivattaneet rimmikoita. Alue on erittäin merkittävä lintusuo, yksi maakunnan tärkeimmistä. Myös kasvillisuuden kannalta tärkeä alue, jolla mm. alueellisesti uhanalaiset hoikkavilla, punakämmekkä, rimpivihvilä, suomenlumme, suovalkku ja vaaleasara kasvavat.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde on mukana soidensuojelun perusohjelman täydennysehdotuksessa. Se on tällä hetkellä kokonaan suojelun ulkopuolella. Rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena joko asetuksella tai yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

*Aapasuot    

85 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Asio flammeus
Cygnus cygnus
Grus grus
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax  
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Tringa glareola

suopöllö
laulujoutsen
kurki
vesipääsky
suokukko
pohjantikka
kapustarinta
liro

Julkaistu 12.8.2013 klo 11.56, päivitetty 12.8.2013 klo 11.56

Aihealue: