Hanhelan joenvarsilaitumet

Koodi FI1106200
Kunta Raahe (Vihanti)
Pinta-ala (ha) 1

Alueen yleiskuvaus

Hanhelan joenvarsilaidun on Piehinkijokivarresa sijaitseva pieni, mutta edustava perinnemaisemakohde. Alue koostuu niitystä, kedosta ja metsälaidunosasta. Hanhelan pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja harvinaisen kaunis. Hanhelan laitumet sijaitsevat Piehinkijoen kahta puolta rantatörmillä ja niiden alapuolisilla tasanteilla. Lännessä aluetta rajaavat kivisilta ja tilustie, etelässä viljapelto ja kylvölaidun. Idässä metsälaidun muuttuu vähin erin muiksi metsäisiksi luontotyypeiksi. Pohjoisessa aluetta rajaa Piehinkijoki, jonka yli johtaa puurakenteinen karjasilta. Osa alueesta sijaitsee joen pohjoisrannalla ja se rajoittuu jokeen, viljapeltoihin ja karjatalousrakennuksiin. Alue on ollut laidunkäytössä ainakin 1940-luvulta alkaen ja on laidunnuksessa edelleen. Kasvillisuus vaihtelee pienipiirteisesti. Aluskasvillisuudessa vallitsevat nurmiröllin vallitseman kuivat niityt. Myös pienruohoja, kuten kissankelloa, niittyhumalaa ja huopakeltanoa on törmillä paikoin runsaasti. Pohjoispuolella aluetta on pienellä kumpareella jäkki-nurmitatarniittyä. Törmien alla vallitsevat tuoreet ja kosteat, paikoin ruohoiset heinäniityt. Joen eteläpuolella on laitumen itäreuna on puolukka-mustikkatyypin metsälaidunta.

Alueen luonne ja merkitys

Hanhelan joenvarsilaitumet on perinnemaisemainventoinneissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Hanhelan talon vanha pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Kohteen tapaiset edelleen perinteisessä käytössä olevat sisämaan laidunhaat ja niityt ovat kaikkialla pienialaisia ja harvassa.

Alueen toteuttaminen

Valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Toteutuskeinona sopimus.

Julkaistu 12.9.2013 klo 13.04, päivitetty 12.9.2013 klo 13.04