Suojelualueet

Suomen luonnonsuojelualueiden verkosto kattaa koko maan. Alueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.

Laajalahden luonnonsuojelualue
Talvimyrskyn kaatamaa varttunutta puustoa Espoon Laajalahden luonnonsuojelualueella. Kuva: Riku Lumiaro.

Luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulaissa mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan silloin, kun se on tarpeellista.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus. Alueen käyttäjiä kuullaan suunnitelmien valmistelussa. Kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

 

Etelä-Afrikkaan perustettiin biosfäärialue Suomen tuella 14.9.2015
Suomen ympäristökeskus ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat olleet mukana edistämässä Magaliesbergin biosfäärialueen perustamista Etelä-Afrikan luoteismaakuntaan. Tänä kesänä noin 360 000 hehtaarin alue rekisteröitiin osaksi UNESCOn Ihminen ja biosfääri -ohjelmaa. Kansainvälisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia hyödynnetään Suomessa Päijänne-Vesijärvi -biosfäärialueen perustamisprosessissa.
Lue lisää
Barentsin luonnosta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset tänään SYKEssä 25.8.2015
Barents – luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttelyn Helsingin avajaiset ovat tiistaina 25.8. klo 14.00. Näyttely on avajaisten jälkeen nähtävissä syyskuun loppuun saakka Suomen ympäristökeskuksessa (Mechelininkatu 34 a) viraston aukioloaikoina. Avajaisten aikaan julkaistaan BPAN eli Barentsin alueen luonnonsuojeluverkosto -hankkeen tuloksena syntynyt raportti, joka antaa uusia välineitä arktisen ja boreaalisen luonnon suojeluun kansainvälisenä yhteistyönä.
Lue lisää
Teijosta koko perheen kansallispuisto 16.2.2015
Teijon kansallispuisto avattiin juhlavasti ja vauhdikkaasti Salossa. Hiihtolomaviikon alkuun ajoittuneen Talviriehan järjestivät Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyössä Salon kaupungin, useiden järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Puiston avasi ja vihki kansalaisten käyttöön ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Lue lisää
Julkaistu 27.6.2013 klo 10.21, päivitetty 11.5.2016 klo 15.48