Uhanalaiset lajit

 

 

 

 
Liito-orava kurkistaa puun kolosta

Liito-orava on uhanalainen, luonnon-
suojelulain nojalla rauhoitettu laji. © Marko Schrader

Luonnonsuojeluasetuksessa on lueteltu 2 124 uhanalaista lajia. Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan säätää uhanalaiseksi, jos sen luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut.

Uhanalaisista lajeista 680 on erityisesti suojeltavia. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle. 

Ympäristöministeriön laatii tarvittaessa erityisesti suojeltaville lajeille suojeluohjelman. Siinä esitellään lajin tunnetut esiintymät ja niiden kehityssuunta sekä annetaan suosituksia lajin ja sen esiintymien säilyttämiseksi. Suojeluohjelmia on tehty tähän mennessä noin sadalle lajille.

Äärimmäisen uhanalaisen Itämeren pyöriäisen havainnointi alkaa taas 21.6.2016
Kesän alkaessa on taas oiva aika havainnoida pyöriäisiä Itämeren vesillä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä esiintyvä valaslaji ja se on äärimmäisen uhanalainen. Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaation arvioidaan olevan noin 500 yksilöä. Arvio perustuu kansainvälisen SAMBAH -hankkeen seurantaan, jossa Itämeren pohjaan asennettiin akustinen kuunteluverkosto. Kansalaisilta saatava havaintotieto tuo arvokkaan lisän pyöriäistutkimukselle ja -suojelulle.
Lue lisää
Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla 25.6.2015
Erittäin uhanalaista harjusinisiipeä tavataan Suomessa vain Säkylänharjulla. Suunnitelmissa on ollut siirtää harjusinisiipiä Lopelle. Lajin kanta on kuitenkin heikentynyt selvästi kahden peräkkäisen kolean kesäkuun seurauksena. Tämän vuoksi siirtoistutus lienee liian riskialtis. Perhosen elinympäristöjen kunnostaminen Säkylänharjulla on silti tuottanut hyvää tulosta.
Lue lisää
Julkaistu 22.5.2015 klo 15.41, päivitetty 7.3.2016 klo 13.37