Eliötyöryhmät

Lajien suojelua ja hoitoa Suomessa edistävät eri lajien ja eliöryhmien asiantuntijatyöryhmät. Työryhmien jäseninä on tutkijoita, ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja ammattilaisen tasoisia harrastajia. Eliötyöryhmien tärkein tehtävä on arvioida Suomen lajiston uhanalaisuus kymmenen vuoden välein. Työryhmien jäsenet antavat myös tärkeää asiantuntija-apua viranomaisille erilaisissa lajien suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Työryhmät toimivat lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävän pysyvän ohjausryhmän (LAUHA) ohjauksessa.

Valkoselkätikka_lajiensuojelutyö_Tuomas Lahti
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) on erittäin uhanalainen (EN) ja se on EU:n luontodirektiivin suojelema laji. © Tuomas Lahti.

Tavoitteena tietoisuus

Työryhmien tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten lajien suojelun edistäminen ja lajien uhanalaistumisen arviointeihin osallistuminen. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja tietoisuutta lajistosta yleensä, lajien esiintymisestä sekä niiden ekologiasta. Lisäksi työryhmät edistävät tutkijoiden, hallinnon ja harrastajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Ympäristöhallinto yhteistyössä

Ensimmäisten työryhmien toiminta alkoi Maailman Luonnon Säätiön (WWF) Suomen rahaston alaisuudessa. WWF:llä on edelleen viisi yhden tai kahden lajin suojelua edistävää lajityöryhmää. Ympäristöhallinnon aloitteesta on myöhemmin perustettu uusia eliötyöryhmiä.

Osa työryhmien jäsenistä työskentelee ympäristöhallinnossa, luonnontieteellisissä museoissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Mukana on myös monia harrastajia. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Luontoympäristökeskus osallistuu eliötyöryhmien työhön ja tukee niiden toimintaa.

Eliötyöryhmien yhteystiedot

Kasvityöryhmä
pj. Terhi Ryttäri, puh. 0295 251 585, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
siht. Martina Reinikainen, puh. 0295 251 552, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [martina.v.reinikainen]

Makrolevätyöryhmä
pj. Kirsi Kostamo, puh. 0295 251 315, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
siht. Heidi Arponen, puh. 020 639 4680, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Sammaltyöryhmä
pj. Kimmo Syrjänen, puh. 040 583 5747, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
siht. Riikka Juutinen, puh 040 1677 538, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Jäkälätyöryhmä
pj. Juha Pykälä, puh. 0295 251 528, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
siht. Kimmo Jääskeläinen, nimi@gmail.com [nimi=jaaskimmo]

Sienityöryhmä
pj. Lasse Kosonen, etunimi.sukunimi@tampere.fi
siht. Tea von Bonsdorff-Salminen, puh. 050 309 8439, etunimi.sukunimi@helsinki.fi [sukunimi=vonbonsdorff]

Hyönteistensuojelun neuvottelukunta
pj. Reima Leinonen, puh. 040 529 6896, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
siht. Juha Pöyry, puh. 0400 148 665, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Perhostensuojelutoimikunta
pj. Erkki Laasonen, sukunimi@kolumbus.fi
siht. Hannu Koski, nimi@kolumbus.fi [nimi=hkoski]
Toimii Suomen Perhostutkijain Seura ry:n alaisena, seuran toiminnanohj. Jari Kaitila, puh. 050 586 8531, etunimi.sukunimi@perhostutkijainseura.fi

Hämähäkkityöryhmä
pj. Niclas Fritzén, nimi@gmail.com [nimi=nrfritzen]
siht. Varpu Vahtera, etunimi.sukunimi@gmail.com

Kovakuoriaistyöryhmä
pj. Petri Martikainen, puh. 050 3721 529, etunimi.sukunimi@uef.fi
siht. Jaakko Mattila, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Pistiäistyöryhmä
pj. Ilkka Teräs, puh. 050 563 8845, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
siht. Reima Leinonen, puh. 040 529 6896, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hemiptera-työryhmä (nivelkärsäiset, suorasiipiset, verkkosiipiset, jäytiäiset)
pj. Anders Albrecht puh. (09) 1912 8837, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
siht. Jukka Kettunen, etunimi.sukunimi@kuopio.fi [jukka.olavi.kettunen]

Dipteraryhmä (kärpäset)
pj. Jaakko Pohjoismäki, etunimi.sukunimi@uef.fi
siht. Jere Kahanpää, sukunimi@iki.fi

Vesihyönteisryhmä
pj. Jari Ilmonen, etunimi.sukunimi@gmail.com
siht. Jukka Salmela, etunimi.sukunimi@gmail.com [jukka.e.salmela]

Äyriäistyöryhmä
pj. Ari Laine, puh. 020 639 4331, etunimi.sukunimi@metsa.fi
siht. Katriina Könönen, etunimi.sukunimi@gmail.com

Nilviäistyöryhmä
pj. Ilmari Valovirta, puh. 040 520 1909, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
siht. Ulla-Maija Liukko, puh. 0400 148 683, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sammakkoeläin - ja matelijatyöryhmä
pj. Jarmo Saarikivi etunimi.sukunimi@helsinki.fi
siht. Ulla-Maija Liukko, puh. 0400 148 683, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lintutyöryhmä
pj. Aleksi Lehikoinen, puh. 050 318 2340, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
siht. Markku Mikkola-Roos, puh. 0400 148 685, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,

Nisäkästyöryhmä
pj. Heikki Henttonen, etunimi.sukunimi@luke.fi
siht. Ulla-Maija Liukko, puh. 0400 148 683, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja

Kasvit: Vanhempi tutkija Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Eläimet: Vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 16.5.2013 klo 13.01, päivitetty 13.10.2017 klo 10.15