Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin

Uutinen 15.3.2016 klo 9.49
Muoviroskaa
© Raili Malinen | YHA-kuvapankki

Yksi vaihtoehto kevyiden muovikassien käytön vähentämiseksi olisi kaupalle suunnattu vapaaehtoinen sopimus. Sopimuksessa asetettavista tavoitteista, sisällöstä ja seurannasta sovittaisiin tarkemmin erikseen ja kauppa olisi mukana niitä asettamassa.

Tämä selviää Suomen ympäristökeskuksen tekemästä selvityksestä, jossa arvioidaan tarkoituksenmukaisia toimia muovisten kantokassien käytön vähentämiseksi. Selvitys tehtiin ympäristöministeriön toimeksiannosta ja sen taustalla on EU:n pakkausjätedirektiivin muutos, joka edellyttää kaikilta jäsenmailta toimia kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi.

Toisena vaihtoehtona esitetään muovisten ostoskassien maksullisuuden laajentamista kaikkiin kertakäyttöisiin muovisiin ostoskasseihin, myös erikoiskaupan ja erilaisten palvelujen puolella. Selvityksen mukaan laaja maksullisuus vähentäisi erikoiskaupan kassien kulutusta ja antaisi kuluttajille signaalin käyttää muovikasseja harkiten ja vain tarpeeseen. Poikkeuksena maksullisuuteen ehdotetaan apteekin kasseja yksityisyyden suojan sekä lääkepakkausten suojaamisen perusteella. Myös vähävaraisten ihmisten auttamiseen tarkoitetut muovikassit voitaisiin rajata maksullisuusvaatimuksen ulkopuolelle.

Selvityksessä ehdotetaan lisäksi kaupan alan toimijoiden yhteistä kuluttajille suunnattua neuvontakampanjaa muovipussien harkitsevasta käytöstä, jotta turha pakkaaminen vähentyisi. Myös hyvin ohuiden hedelmä- ja vihannespussien poistamista kassojen yhteydestä suositellaan. Vaihtoehtoisesti niistä voitaisiin periä erillinen maksu.

Muovikassien vähentämistavoitteen tarkoituksena on erityisesti vähentää meriin joutuvan muoviroskan määrää. Merten roskaantuminen merkittävä globaali ympäristöhaaste, joka näkyy myös Suomen vesistöissä. Meriympäristön kannalta muovi on erityisen ongelmallista, koska se on erittäin pitkäikäistä, kelluu ja kulkeutuu pitkiäkin matkoja. On arvioitu, että muovikassit säilyvät merissä jopa 20–30 vuotta.

Raportti on tarkoitettu taustaselvitykseksi ympäristöministeriössä tehtävälle jatkovalmistelulle mahdollisista Suomessa tehtävistä vähentämistoimista. Jäsenmaiden tulee tehdä tarvittavat toimet 27.11.2016 mennessä.

Lisätietoa:

Erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 523, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöministeriö, p. 0400 143 917, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi