Keräyspaperin tuottajavastuu

Tuottajavastuussa ovat painopaperin ja paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin ammattimaiset valmistajat ja maahantuojat sekä painettujen paperituotteiden ammattimaiset maahantuojat. Näiden on järjestettävä kustannuksellaan sanomalehtien, aikakauslehtien, toimistopaperin ja muiden paperituotteiden hyödyntäminen ja jätehuolto. Paperin tuottajavastuu perustuu jätelakiin ja valtioneuvoston asetukseen keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013).

Tuottajavastuun hoitaminen

Yritys voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Suomessa on kaksi hyväksyttyä keräyspaperin tuottajayhteisöä, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy ja Suomen Keräystuote Oy, linkit sivun oikeassa reunassa. Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi yritys siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi.

Jätelain mukaan tuottajien on järjestettävä valtakunnallinen paperinkeräysverkosto, johon keräyspaperin haltija voi palauttaa paperia maksutta. Tuottajayhteisöt ovat jäsentensä puolesta järjestäneet valtakunnallisen paperinkeräysverkoston, jonka lisäksi tuottajayhteisöt vastaavat keräyspaperin hyödyntämistavoitteen (75 %) saavuttamisesta.

Kiinteistökohtainen paperinkeräys

Paperituotteet kerätään lähtökohtaisesti jokaiselta kiinteistöltä erikseen. Kiinteistön velvollisuus on järjestää paikka ja keräysastia paperinkeräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske niitä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pientalo- tai haja-asutusalueella, jossa tuottajayhteisöt ovat järjestäneet paperinkeräyksen alueellisilla vastaanottopaikoilla.

Kiinteistö vastaa paperinkeräysastian ja –paikan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista (esim. keräysastian vuokra). Tuottajayhteisö puolestaan kustantaa keräyspaperin jätehuollon tästä eteenpäin. Kiinteistöiltä ei saa periä maksua keräysastian tyhjennyksestä eikä kuljetuksesta.

Mikäli kiinteistö sijaitsee pientalo- tai haja-asutusalueella, jossa tuottajan ei tarvitse järjestää kiinteistökohtaista keräystä, kiinteistö voi tehdä sopimuksen maksullisesta paperinkeräyksestä kerääjän kanssa.

Tiedote taajamien taloyhtiöille paperin maksuttomasta keräyksestä (22.8.2012)

Seurantatietojen toimittaminen

Paperin tuottajayhteisöjen on toimitettava edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen vuosittain 30.4. mennessä. Raportointilomake löytyy linkistä "Seurantatietojen toimittaminen".

Julkaistu 26.8.2013 klo 16.20, päivitetty 25.4.2014 klo 9.51
Julkaisija: