Tuottajavastuu jätehuollossa

Ajankohtaista

Tuottajarekisteriin hyväksytyt yritykset

Ohessa lista tuottajista ja tuottajayhteisöistä, jotka on hyväksytty Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Listassa on myös linkit tuottajayhteisöjen sivuille, joista löytyvät tuottajayhteisöjen jäsenet.

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun hoitaminen on jätelain mukainen velvollisuus, jonka hoitamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu (jätelaki 131-133 §).

Kuka on tuottaja?

Tuottajavastuu koskee seuraavien tuotteiden valmistajia tai maahantuojia:

  • henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja
  • moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita sekä renkailla varustettuja ajoneuvoja ja laitteita (tuottajavastuussa ovat myös renkaiden pinnoittajat)
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteita
  • paristoja ja akkuja
  • paperituotteita ja niiden valmistukseen käytettävää paperia
  • pakkauksia, joista tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, mutta eivät pakkausten valmistajat.

Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaus tuottajan määritelmästä (23.5.2017).

Miten tuottajavastuun voi hoitaa?

Tuottajan on hoidettava tuottajavastuunsa jollakin seuraavista tavoista:

  • Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tällöin tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle, joka hoitaa tuottajan puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuudet. Tarkemmat tiedot tuottajayhteisöistä ja niihin liittymisestä löytyvät alakohtaisilta sivuilta, joihin on linkit vasemmalla palstalla (esim. Akut ja paristot).
  • Tekemällä Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemuksen ja järjestämällä omalla kustannuksellaan tuottajavastuunalaisten tuotteiden keräyksen, kierrätyksen ja muun jätehuollon. (Katso oikean palstan linkki "Hakemukset tuottajarekisteriin")
  • Perustamalla tuottajayhteisön yhdessä muiden tuottajien kanssa (Katso vasemman palstan linkki "Tuottajayhteisön perustaminen")

Mikäli yritys on tuottajavastuussa useasta tuottajavastuualasta (esim. sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja pakkauksista), tuottajavastuu on hoidettava erikseen jokaiselta alalta.

Mikäli tuottaja ei hoida tuottajavastuutaan, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun. Maksun suuruus on yksi prosentti edellisen vuoden liikevaihdosta, kuintenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Ennen maksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kohotus hoitaa tuottajavastuunsa.

Valtakunnallisena viranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Pirkanmaan ELY-keskus ei hoida ympäristölupa-asioita, vaan niitä hoitavat kyseisten alueiden kunnat ja aluehallintovirastot.

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy myös juomapakkausten palautusjärjestelmät valtakunnallisesti lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Lisätietoja vasemman reunan linkistä "Juomapakkausten palautusjärjestelmät".

Julkaistu 7.8.2015 klo 11.03, päivitetty 23.5.2017 klo 10.54
Julkaisija: