Jätesuunnittelu

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

”Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016” linjaa Suomen jätehuollon tavoitteet ja kuvaa toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi jätesuunnitelman vuonna 2008. Suunnitelmassa on keskeisenä tavoitteena viisiportainen jätehuollon etusijajärjestys: jätteen synnyn ehkäisy – uudelleenkäyttö – materiaalikierrätys – energiana hyödyntäminen – loppukäsittely kaatopaikoilla.

Jätesuunnitelman seuranta

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus arvioivat jätesuunnitelman toteutumista seurantaohjelman mukaisesti. Jätesuunnitelman ensimmäinen seurantaraportti ilmestyi vuonna 2012 ja seuraavan väliarvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2013 lopussa.

Alueelliset jätesuunnitelmat

Valtakunnallinen jätesuunnitelma ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteita ja valmistelua. Alueellisissa suunnitelmissa otetaan huomioon alueelliset olosuhteet ja kehittämistarpeet. Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on valmisteilla ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alkupuolella.

 

Julkaistu 3.6.2013 klo 11.10, päivitetty 9.8.2016 klo 8.56