Jätesuunnittelu

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

”Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016” linjaa Suomen jätehuollon tavoitteet ja kuvaa toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi jätesuunnitelman vuonna 2008. Suunnitelmassa on keskeisenä tavoitteena viisiportainen jätehuollon etusijajärjestys: jätteen synnyn ehkäisy – uudelleenkäyttö – materiaalikierrätys – energiana hyödyntäminen – loppukäsittely kaatopaikoilla.

Jätesuunnitelman seuranta

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus arvioivat jätesuunnitelman toteutumista seurantaohjelman mukaisesti. Jätesuunnitelman ensimmäinen seurantaraportti ilmestyi vuonna 2012 ja seuraavan väliarvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2013 lopussa.

Alueelliset jätesuunnitelmat

Valtakunnallinen jätesuunnitelma ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteita ja valmistelua. Alueellisissa suunnitelmissa otetaan huomioon alueelliset olosuhteet ja kehittämistarpeet. Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on valmisteilla ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alkupuolella.

 

Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä 25.4.2017
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuden ohjelma on julkaistu ja tilaisuuteen voi ilmoittautua 22.5.2017 mennessä. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta.
Lue lisää
Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt 12.6.2015
Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ympäristöministeriössä. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa suomalaisen jätehuollon tulevaisuutta ja tavoitteita vuosiksi 2017 - 2022.
Lue lisää
Julkaistu 3.6.2013 klo 11.10, päivitetty 9.8.2016 klo 8.56