Jätteet ja jätehuolto

Jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Suomen ja EU:n jätepolitiikka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • Ehkäisyn periaate: jätteen tuottamista ja haitallisuutta vähennetään ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistään.
 • Pilaaja maksaa: jätteen tuottaja vastaa kaikista jätehuoltokustannuksista.
 • Tuottajavastuu: tuotteen valmistaja ja maahantuoja vastaa eräiden tuotteiden jätehuollosta jätteen tuottajan sijasta.
 • Varovaisuusperiaate: jätteiden ja jätehuollon riskejä ennakoidaan.
 • Läheisyysperiaate: jätteet käsitellään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.
 • Omavaraisuusperiaate: Euroopan yhteisö ja kukin jäsenmaa on omavarainen jätteiden käsittelyssä.

Perusperiaatteet on siirretty Suomen jätelainsäädäntöön.

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:

 • Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä.
 • Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.
 • Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana.
 • Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 276
Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6. 24.5.2016
Ympäristöministeriö järjestää 13.6.2016 avoimen sidosryhmätilaisuuden, jossa esitellään eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) uusimista ja rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) valmistelua.
Lue lisää
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa 10.5.2016
Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan korvata luonnonvarojen käyttöä teollisuudessa. Jätteet saattavat kuitenkin sisältää ihmisille ja ympäristölle haitallisia, vaarallisia materiaaleja.
Lue lisää
YK-raportti: Kunnollinen jätehuolto tuottaa vihreitä työpaikkoja, vähentää kasvihuonepäästöjä ja luo taloudellisia säästöjä 8.9.2015
YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja muiden järjestöjen yhdessä tuottama ensimmäinen kattava maailmanlaajuinen jätteitä koskeva raportti "Global Waste Management Outlook" julkaistiin eilen. Raportissa todennetaan, että vuosittain jätettä syntyy 7-10 miljardia tonnia ja kolme miljardia ihmistä elää asianmukaisen jätehuollon ulkopuolella.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
 • Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt 12.6.2015
  Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ympäristöministeriössä. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa suomalaisen jätehuollon tulevaisuutta ja tavoitteita vuosiksi 2017 - 2022.
 • Rikkinäisille tekstiileille erilliskeräys, tekstiilit pois jätevoimaloista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 23.4.2015
  Suomen ympäristökeskus (SYKE) esittää tekstiilien erilliskeräyksen kaksinkertaistamista siten, että keräys ulotettaisiin myös rikkinäisiin tekstiileihin. Polttamisen sijaan tekstiilit tulisi käyttää uudelleen ja tekstiilijäte tulisi hyödyntää uusiomateriaaleiksi erityisesti kemiallista kierrätystä lisäämällä. Tehostetun kierrätyksen etuna on neitseellisiin raaka-aineisiin perustuvan tuotantotarpeen väheneminen, mikä vähentää myös ympäristökuormitusta.
 • Jätealan yhteistyöryhmä pureutuu nyt myös kiertotalouteen 23.2.2015
  Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on laajentanut jätealan strategisen yhteistyöryhmän tehtävänkuvaa kiertotalouteen. Yhteistyöryhmän tehtävänä on ollut seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta ja edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä. Ryhmä toimii myös valtakunnallisen jätesuunnitelman ohjausryhmänä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 13.6.2013 klo 14.25, päivitetty 30.6.2016 klo 10.52