Jätteet ja jätehuolto

Jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Suomen ja EU:n jätepolitiikka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Ehkäisyn periaate: jätteen tuottamista ja haitallisuutta vähennetään ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistään.
  • Pilaaja maksaa: jätteen tuottaja vastaa kaikista jätehuoltokustannuksista.
  • Tuottajavastuu: tuotteen valmistaja ja maahantuoja vastaa eräiden tuotteiden jätehuollosta jätteen tuottajan sijasta.
  • Varovaisuusperiaate: jätteiden ja jätehuollon riskejä ennakoidaan.
  • Läheisyysperiaate: jätteet käsitellään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.
  • Omavaraisuusperiaate: Euroopan yhteisö ja kukin jäsenmaa on omavarainen jätteiden käsittelyssä.

Perusperiaatteet on siirretty Suomen jätelainsäädäntöön.

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:

  • Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä.
  • Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten.
  • Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana.
  • Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 276
Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6. 24.5.2016
Ympäristöministeriö järjestää 13.6.2016 avoimen sidosryhmätilaisuuden, jossa esitellään eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) uusimista ja rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) valmistelua.
Lue lisää
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa 10.5.2016
Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan korvata luonnonvarojen käyttöä teollisuudessa. Jätteet saattavat kuitenkin sisältää ihmisille ja ympäristölle haitallisia, vaarallisia materiaaleja.
Lue lisää
Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa 20.4.2016
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsun) tiimoilta järjestettiin kevään aikana kolme alueellista keskustelutilaisuutta Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tilaisuudet kokosivat yhteensä 82 jätealan toimijaa hallinnosta, kunnista ja sidosryhmistä. Tilaisuuksissa tutustuttiin Valtsun tämän hetkiseen valmistelutilanteeseen sekä tavoitteisiin. Valtsuun on valittu neljä painopistealuetta. Lisäksi osallistujat keskustelivat painopistekohtaisissa ryhmissä toimenpiteistä, joilla Valtsun tavoitte
Lue lisää
Julkaistu 13.6.2013 klo 14.25, päivitetty 11.7.2016 klo 12.22