Järvien vedenlaadun aikasarjoja

Ympäristöhallinto seuraa järvien vedenlaatua sadoilla havaintopaikoilla. Tälle sivustolle on valittu 18 järvihavaintopaikkaa, joista on vuosittaista seurantatietoa pidemmältä ajanjaksolta.  Joukkoon kuuluu kooltaan, syvyydeltään ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä eri puolelilta Suomea. Kohdejärvistä löytyy taustatietoa ja niiden vedenlaatua vertaillaan oheisessa tiedostossa:

Järvien vedenlaadun vertailu (pdf 120 kb)

Lyhyissä aikasarjoissa esitetään tuoreimmat vedenlaadun tulokset 2-3 vuodelta jokaiselta havaintokerralta. Tiedot päivittyvät joka yö.Aikasarjaesimerkki vedenlaadun seurannasta

Pitkät aikasarjat esittävät kunkin havaintopaikan eri vedenlaatumuuttujien vuosittaiset keskipitoisuudet talvi- ja kesäkautena vuodesta 1975 alkaen. Tätä vanhemmat tulokset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia uudempien tulosten kanssa, koska analyysimenetelmät poikkesivat nykyisistä. Myös pitkien aikasarjojen tiedot päivittyvät joka yö, jotta uusin tieto ja mahdolliset vanhempien tietojen korjaukset ovat mahdollisimman nopeasti nähtävissä.

Aikasarjoissa esitetään pintaveden pitoisuuksia, poikkeuksena pohjanläheisen vesikerroksen happitilanne.

Voit valita järvihavaintopaikan joko luettelosta tai kartalta. Kartalta linkki johtaa lyhyisiin aikasarjoihin ja sitä kautta pääsee myös pitkiin aikasarjoihin käsiksi. Taulukosta voi valita joko lyhyen tai pitkän aikasarjan kustakin seurantakohteesta.

1 Inari Porttipahdan tekojärvi Yli-Kitka, Kuusamo Oulujärvi Niskanselkä Pyhäjärvi Pyhäselkä Lappajärvi Pohjois-Kallavesi Pielinen, Lieksa Kalliojärvi, Juupajoki Päijänne, Vanhanselkä Iso-Haukivesi, Rantasalmi Längelmävesi, Kangasala Luonteri, Mikkeli Pyhäjärvi, Säkylä Pääjärvi, Lammi Saimaa Ilkonselkä Sääskjärvi, Iitti Tuusulanjärvi, Tuusula

Järvi Lyhyet aikasarjat,
2-3 viimeistä vuotta
Pitkät aikasarjat
alkaen vuodesta 1975
1. Inari Inari 1975 -
2. Po rttipahdan tekojärvi Porttipahdan tekojärvi 1975 -
3. Yli-Kitka, Kuusamo Yli-Kitka, Kuusamo 1975 -
4. Oulujärvi Niskanselkä Oulujärvi Niskanselkä 1975 -
5. Pyhäjärvi Pyhäselkä Pyhäjärvi Pyhäselkä 1975 -
6. Lappajärvi Lappajärvi 1975 -
7. Pohjois-Kallavesi Pohjois-Kallavesi 1975 -
8. Pielinen, Lieksa Pielinen, Lieksa 1975 -
9. Kalliojärvi, Juupajoki Kalliojärvi, Juupajoki 1975 -
10. Päijänne, Vanhanselkä Päijänne, Vanhanselkä 1975 -
11. Iso-Haukivesi, Rantasalmi Iso-Haukivesi, Rantasalmi 1975 -
12. Längelmävesi, Kangasala Längelmävesi, Kangasala 1975 -
13. Luonteri, Mikkeli Luonteri, Mikkeli 1975 -
14. Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäjärvi, Säkylä 1975 -
15. Pääjärvi, Lammi Pääjärvi, Lammi 1975 -
16. Saimaa Ilkonselkä Saimaa Ilkonselkä 1975 -
17. Sääskjärvi, Iitti Sääskjärvi, Iitti 1975 -
18. Tuusulanjärvi, Tuusula Tuusulanjärvi, Tuusula 1975 -

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.10, päivitetty 30.4.2015 klo 13.35