Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille

Vesihuoltollon tietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen. Tällöin VELVET poistuu käytöstä.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia. 

Järjestelmässä tulee olemaan tietoa mm.

  • verkostoon liittyneiden ja liittymättömien asukkaiden määristä
  • taloudellisista tunnusluvuista mm. taksoista
  • vedenhankintaan otetuista ja toimitetuista vesimääristä
  • vesihuoltolaitosten toimintamuodoista
  • vesi- ja viemäriverkostojen materiaaleista ja määristä

VEETI-tietojärjestelmän käyttöönotto

VEETI on otettu tuotantoon vuoden 2016 alussa. Pääset ohjelmistoon omalla KATSO-tunnuksellasi tästä linkistä: https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti

Tiedot tallennetaan huhtikuun loppuun mennessä, joten 2016 tietojen tulisi olla järjestelmässä 30.4.2017.

KATSO-tunnusten hankkiminen

Tässä pikaohjeessa on kuvattu mitentunnukset voi hankkia.

Koulutusaineisto

VEETI-ohjeet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. Käyttöönottokoulutuksen koulutusmateriaalia ovat seuraavat osiot:

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen tekninen tuki:
veetituki@ymparisto.fi puh. 029 525 1859

Lisätietoa Katso-tunnisteen perustamisesta saa Verohallinnon Katso-tukipalvelusta:
katso@vero.fi, puh.  020 697 040

Julkaistu 2.9.2015 klo 14.13, päivitetty 11.4.2017 klo 11.44