Pakkausjätetilastot

Valtioneuvoston pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevassa päätöksessä (962/1997) säädetään tavoitteet pakkausjätteiden synnyn ehkäisylle, uudelleenkäytölle, kierrätykselle ja hyödyntämiselle. Tavoitteiden saavuttaminen on säädetty tuottajien eli pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien (joiden liikevaihto yli miljoona euroa) vastuulle. Käytännössä tuottajayhteisöt ovat huolehtineet velvoitteista jäsentensä puolesta. Tavoitteet on pääosin saavutettu.

Pakkausjätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet materiaaleittain:

  • kuidut (paperi, pahvi, kartonki): kierrätys 60 %, hyödyntäminen 75 %
  • lasi: kierrätys 60 %
  • metalli: kierrätys 50 %
  • muovi: kierrätys 22,5 %
  • puu: kierrätys 15 %

Vuonna 2014 voimaan astuneessa pakkausasetuksessa (518/2014) on säädetty uudet tavoitteet pakkausten uudelleenkäytölle ja kierrätykselle. Tavoitteet tulee saavuttaa 1.1.2016 alkaen vuosittain. Tavoitteista on säädetty asetuksen 7 ja 8 §:ssä.

Tilastojen raportointi Euroopan komissiolle

Pirkanmaan ELY-keskus laatii ja toimittaa pakkaus- ja pakkausjätetilastoja vuosittain Euroopan komissiolle. Tilastoja on toimitettu vuoden 1997 tilastoista alkaen.

Tilastot perustuvat tuottajien ja tuottajayhteisöiden vuosittain ilmoittamiin tietoihin. Tilastot eivät sisällä kaikkia Suomessa käytettyjä pakkauksia, sillä luvuista puuttuvat mm. alle miljoonan euron liikevaihdon yritykset, yksityisten maahantuonti, nettikauppa ja ns. vapaamatkustajat. Myöskään Ahvenanmaan luvut eivät ole mukana tilastoissa.

Julkaistu 6.9.2013 klo 11.25, päivitetty 14.8.2017 klo 14.16
Julkaisija: