Kartat ja tilastot

Kartat ja tilastot -osioon on kerätty ympäristöhallinnon tuottamia tilastotietoja ja tietoa ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä.

Valkoposkihanhien laskenta, Riku Lumiaro YHAn kuvapankki

Valkoposkihanhien laskentaa. Kuva Riku Lumiaro, YHAn kuvapankki.

Ymparisto.fi-palvelun lisäksi tilastotyyppistä tietoa löytyy myös muista verkkopalveluista, joiden ylläpitoon ympäristöhallinto osallistuu, kuten Järviwikistä, Ilmasto-oppaasta ja Ilmanlaatuportaalista. Luonnontila-sivustolle on kerätty paljon luonnon ja luonnon monimuotoisuuden kehittymistä kuvaavia indikaattoreita. Suurta osaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmien sisältämistä ympäristö- ja paikkatiedoista pääsee vapaasti tutkimaan ja käyttämään SYKEn Avoin tieto -palvelun kautta.

Ympäristöhallinto tuottaa tietoa myös Tilastokeskuksen virallisiin tilastoihin ja Findikaattori-palveluun. Ympäristötietoa eri Euroopan maista löytyy monipuolisesti Euroopan ympäristöviraston (EEA) verkkopalvelusta.

Ympäristöhallinnon avoin tieto on koottu SYKEn verkkopalveluun: syke.fi/avointieto

Tiedotteita

Sinilevää Suomenlahdella

Valtakunnallinen leväkatsaus 28.7.2016: Runsaita leväkukintoja sekä merialueilla että sisävesillä

28.7.2016
Suomen lounaisilla avomerialueilla on runsaasti sinilevää veteen sekoittuneena ja paikoin pintakukintoina. Sinilevähavainnot rannikolta ja järviltä ovat lisääntyneet viime viikoista. Järvien havaintopaikoista 18 paikalla on havaittu runsaita tai erittäin runsaita leväkukintoja.
SYKE:n tiedotteet
YM:n tiedotteet
Julkaistu 5.2.2016 klo 12.44, päivitetty 5.2.2016 klo 12.44
Aihealue: