Ilmastonmuutoksen hillintä onnistuu sitoutumalla vähähiiliseen yhteiskuntaan

Vaikka ilmastonmuutosta ei voidakaan enää perua, on sen hillitseminen mahdollista. Hillintä onnistuu pysäyttämällä kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä. Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Ilmasto_pyorailija.jpg
Janne Ulvinen, YHA kuvapankki

Tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, hiilinieluista, kuten metsistä, huolehtiminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Teknologian kehitys on tärkeässä osassa hillintätoimissa.

Ilmastotoimien tehostaminen vaatii hillinnän ja sopeutumisen välisten linkkien tunnistamista ja hyödyntämistä. Kytköksiä, joiden avulla voidaan saavuttaa muun muassa kustannussäästöjä, terveyshyötyjä ja kestävämpiä elinkeinoja, on jo tunnistettu.

Ratkaisut löytyvät kansainvälisellä ja paikallisella yhteistyöllä

Kansainvälinen yhteisö haluaa rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen, jotta vaikutukset pysyisivät jossain määrin ennustettavina ja erittäin tuhoisilta muutoksilta vältyttäisiin.

Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaavat YK:n ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja ja parhaillaan käynnissä olevat neuvottelut uudesta, kaikkia maita koskevasta ilmastosopimuksesta, joka on tarkoitus saada aikaan vuonna 2015.

Suomi on osana EU:ta sitoutunut rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjään Kioton pöytäkirjan ja EU:n omien ilmastotoimien mukaisesti. Tavoitetta tukevat kansallinen ilmasto- ja energiastrategia sekä valmisteilla oleva vähähiilinen tiekartta vuoteen 2050 sekä ilmastolaki.

Matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa elinkeinoelämän ja kuntien ilmastotoimet ovat tarpeellisia. Kaupunkiseuduilla ja maakunnissa laaditaan parhaillaan ilmasto-ohjelmia, joissa kaikkia kunnan toimia pyritään arvioimaan ilmaston näkökulmasta.

Ilmiön ja poliittisten toimien tieteellinen arviointi

Kansainvälisten ilmastotoimien riittävyyttä on arvioitava tieteellisin perustein. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa kokoamalla yhteen tietoa ilmastonmuutoksen taustasta, vaikutuksista ja vähentämiskeinoista. Ensimmäinen arviointiraportti julkaistiin vuonna 1990, ja se toimi pohjana YK:n ilmastosopimusneuvotteluille. Viides arviointiraportti valmistuu neljässä osassa vuosien 2013–2014 aikana.

Suomessa ympäristöministeriön asettama kansallinen Ilmastopaneeli tukee tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä.

Pariisin ilmastokokouksessa läpimurto – tuloksena kaikkia maita sitova ilmastosopimus 12.12.2015
Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin lauantai-iltana uusi, kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Lue lisää
EU-komissiolta ehdotus EU:n valmistautumisesta Pariisin joulukuiseen ilmastokokoukseen 25.2.2015
EU-komissio on tänään julkaissut tiedonantonsa osana EU:n valmistautumista Pariisin ilmastokokoukseen. Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015 pyritään sopimaan uudesta maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.
Lue lisää
Ilmastokokous käynnistyy Limassa maanantaina 28.11.2014
Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen seuraava osapuolikokous käynnistyy ensi viikon maanantaina 1. joulukuuta Limassa, Perussa. Kaksiviikkoisessa kokouksessa rakennetaan uutta, kattavaa ilmastosopimusta, joka on tarkoitus solmia Pariisissa joulukuussa 2015 ja joka astuisi voimaan vuonna 2020.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Ilmastolakiehdotuksesta pyydetään lausuntoja 11.2.2014
    Ilmastolakityöryhmässä valmisteltu ehdotus uudeksi ilmastolaiksi lähetettiin 11. helmikuuta lausuntokierrokselle. Ilmastolailla on tarkoitus lisätä ilmastopolitiikan suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta sekä varmistaa, että päästöjä vähennetään mahdollisimman kustannustehokkaasti.
  • Ministeri Niinistö peräänkuuluttaa uskottavaa EU:n ilmastotavoitetta 22.1.2014
    Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan EU:n komission esittämä 40 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 on vaatimaton ilmastotieteen ja EU:n kestävän kasvun kannalta. Komissio julkisti tänään 22. tammikuuta esityksensä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan vuoden 2030 tavoitteista ja päästökaupan kehittämisestä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 19.7.2013 klo 11.01, päivitetty 3.7.2015 klo 13.40