Uutiset

Envibasen uusimmat uutiset

RSS
 • Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Kansalaishavainnot 14.2.2018
  Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Kansalaishavainnot –osahankkeen tuloksista kertoo Timo Pyhälahti (SYKE).
 • Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Kansallinen lajitietokeskus (Laji.fi) 5.2.2018
  Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Ensimmäisenä vuorossa on Kansallinen Lajitietokeskus, jonka tuloksista kertoo Kari Lahti (LUOMUS).
 • Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta 6.11.2017
  JHS-suositusten tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia, hyviä käytäntöjä sekä tietojen ja rekistereiden yhteiskäyttöä julkisessa hallinnossa. Hyvät käytännöt ovat toimintatapoja ja menetelmiä, jotka ovat laajan käytön ja yhteisen kehittämisen myötä kypsyneet toimiviksi menettelytavoiksi. SYKE on ollut vetämässä työryhmää suositusluonnoksen tekemiseksi kansalaishavainnoinnista. Suositusluonnos on valmistunut ja kommentteja siihen kerätään 10.12.2017 asti.
 • Talviseuranta käynnistyy 2.11.2017
  Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta on käynnistynyt. Talviseurannan ideana on kannustaa luonnossa liikkujia havainnoimaan talvista luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä kirjaamaan havaintojaan kansalaishavaintojärjestelmään.
 • Uusi fenologian karttapalvelu 2.11.2017
  Olli-Pekka Mattila, Kristin Böttcher ja Kaisu Harju SYKEn tietokeskuksesta kertovat tämän uuden karttapalvelun synnystä ja pohtivat muutenkin avoimen tiedon merkitystä uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessaan.
 • Alasalmi ja Attila pohtivat miten satelliittikuvasta saadaan karttapalvelu 7.9.2017
  SYKEssä on pitkä perinne tarjota satelliittikuvilta tulkittua vedenlaatutietoa ja pintalämpötiloja kertoo Hanna Alasalmi uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessa. Ensimmäiset tulkinnat tehtiin jo 2000-luvun alkupuolella, jatkaa Jenni Attila. Satelliittiaineistoille soveltuvien tulkintamenetelmien ja instrumenttien kehittyessä aineistojen merkitys seurannassa ja tutkimuksessa on tuoreen blogikirjoituksen mukaan vain kasvanut.
 • Saku Anttila kirjoittaa yhteistyöstä arktisella alueella 31.8.2017
  Ympäristöministeriöllä, Saamelaisalueen koulutuskeskuksella, Saamelaiskäräjillä ja SYKEllä on meneillään Ulkoministeriön rahoittama AHA-hanke, jossa kehitämme yhteistyötä arktisen alueen toimijoiden kanssa ja testaamme ympäristön paikallishavainnointia pohjoisilla alueilla. SYKEn päätehtävä on tarjota alusta havaintojen tekemiseen kertoo Saku Anttila. Tarpeet ja aloitteet erilaisille havainnoille tulevat pohjoisilta toimijoilta jatkaa Anttila uudessa Avauksia-blogikirjoituksessaan.
 • TARKKA on uusi karttapalvelu tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuville 3.7.2017
  Uusi TARKKA-karttapalvelun tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvien helppoon selailuun ja erityisesti nopeaan zoomailuun on avattu.
 • Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIRE-direktiivin mukaisina tietotuotteina 30.6.2017
  SYKEn Uomaverkosto-paikkatietoaineisto on nyt julkaistu INSPIREn mukaisina latauspalveluina. Aineisto on julkaistu sekä Atom-syötteenä että WFS-rajapintapalveluna. OGC-standardia noudattava Web Feature Service (WFS) on INSPIRE-direktiivin mukainen suorasaantilatauspalvelu.
 • Laserkeilaus täydentää perinteisiä mittaustapoja 16.6.2017
  Laserkeilausaineisto ja siitä tuotettavat mallit soveltuvat käytettäviksi erilaisissa reittien optimointi- ja tiedonkeruusovelluksissa sekä vesien valuntaa ja melua mallintavissa ja maanpinnan muotoja tutkivissa sovelluksissa.
Lisää uutisia