Uutiset

Envibasen uusimmat uutiset

RSS
 • Kuka käyttää avointa ympäristötietoamme? 19.4.2018
  SYKEn avoimen tiedon -palvelun käyttäjäryhmistä ja käyttökohteista kerättiin tietoa lyhyen kyselyn avulla vuoden 2017 lopulla. Kysely antoi uutta tietoa avoimen ympäristötiedon käyttäjistä ja käyttökohteista.
 • Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma 4.5.2018 23.3.2018
  Tule käynnistämään viikonloppu kanssamme digitalisoituvan ympäristö- ja luonnonvaratiedon sekä siihen liittyvien kysymysten parissa.
  Tiedekulmassa lyhyiden haastatteluiden kautta saadaan näkökulmia uuteen, avoimeen ympäristötietoon ja sen rooliin digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
 • Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö 14.3.2018
  Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Tietojen yhteiskäyttö –osahankkeen tuloksista kertoo Yki Laine (SYKE).
 • Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Satelliittidatakeskus 28.2.2018
  Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Satelliittidatakeskus–osahankkeen tuloksista kertoo Timo Ryyppö (Ilmatieteen laitos).
 • Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Kansalaishavainnot 14.2.2018
  Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Kansalaishavainnot –osahankkeen tuloksista kertoo Timo Pyhälahti (SYKE).
 • Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 5.2.2018
  Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Ensimmäisenä vuorossa on Suomen Lajitietokeskus, jonka tuloksista kertoo Kari Lahti (LUOMUS).
 • Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta 6.11.2017
  JHS-suositusten tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia, hyviä käytäntöjä sekä tietojen ja rekistereiden yhteiskäyttöä julkisessa hallinnossa. Hyvät käytännöt ovat toimintatapoja ja menetelmiä, jotka ovat laajan käytön ja yhteisen kehittämisen myötä kypsyneet toimiviksi menettelytavoiksi. SYKE on ollut vetämässä työryhmää suositusluonnoksen tekemiseksi kansalaishavainnoinnista. Suositusluonnos on valmistunut ja kommentteja siihen kerätään 10.12.2017 asti.
 • Talviseuranta käynnistyy 2.11.2017
  Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta on käynnistynyt. Talviseurannan ideana on kannustaa luonnossa liikkujia havainnoimaan talvista luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä kirjaamaan havaintojaan kansalaishavaintojärjestelmään.
 • Uusi fenologian karttapalvelu 2.11.2017
  Olli-Pekka Mattila, Kristin Böttcher ja Kaisu Harju SYKEn tietokeskuksesta kertovat tämän uuden karttapalvelun synnystä ja pohtivat muutenkin avoimen tiedon merkitystä uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessaan.
 • Alasalmi ja Attila pohtivat miten satelliittikuvasta saadaan karttapalvelu 7.9.2017
  SYKEssä on pitkä perinne tarjota satelliittikuvilta tulkittua vedenlaatutietoa ja pintalämpötiloja kertoo Hanna Alasalmi uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessa. Ensimmäiset tulkinnat tehtiin jo 2000-luvun alkupuolella, jatkaa Jenni Attila. Satelliittiaineistoille soveltuvien tulkintamenetelmien ja instrumenttien kehittyessä aineistojen merkitys seurannassa ja tutkimuksessa on tuoreen blogikirjoituksen mukaan vain kasvanut.
Lisää uutisia