Lopputuotteet

Envibase-hanke tuottaa konkreettisia työvälineitä tukemaan ympäristön seurantaa, tutkimusta ja avoimen tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Kehitystyötä tehdään pienin ja tihein askelin. Piloteista ja tuotteista kerätään palautetta, joiden avulla kehitystä jatketaan.
        

Tehosteviiva

Tietojen yhteiskäyttö

Osahankkeen esittely Tietojen yhteiskäyttö,
vetäjä Mikko Hynninen SYKE

 • Osahankkeessa on kehitetty toimintamallia tutkimustiedon visualisointiin ja jakamiseen helposti ymmärrettävässä muodossa. Työtä on tehty ekosysteemipalveluiden virtuaalilaboratorio ESLab (prezi) osiossa.
 • Kaukokartoitustiedon kokoamista koneluettavalle rajapinnalle on aloitettu. Rajapinnan toimintaa voi testata selaimeen aukeavalla karttanäkymällä. WMS-rajapinnan osoite löytyy täältä
 • Value-työkalun Internet-version kehitystyö tehtiin pääasiassa Lifedata-hankkeessa (2011-2015, EU/Life+). Vuonna 2015 palvelun viimeistely ja julkaiseminen toteutettiin Envibase rahoituksella. Value-työkalun kehitystä jatketaan Envibase-hankkeen piirissä ja hankkeet toimivat yhteistyössä keskenään.
 • Toimintamalli tutkimustiedon visualisointiin ja jakamiseen helposti ymmärrettävässä muodossa. Työtä tehdään ekosysteemipalveluiden virtuaalilaboratorio (ESLab) osiossa.Toimintamallin ensimmäisen version kehityksen tuloksena on kesäkuussa 2016 syntynyt kaksi palvelua: Kuntien hiilitasepalvelu ja Tarinakartta metsien hiilitaseesta.
      
EB tehosteviiva Lajitietokeskus

Lajitietokeskus

Osahankkeen esittely Lajitietokeskus,
vetäjä Kari Lahti Luomus

 • Joulukuussa 2016 avattiin Suomen Lajitietokeskuksen testikäytössä oleva portaali beta.laji.fi.
 • Laji.fi -sivuston testiversio on avattu julkiseksi. Varsinaisia käyttöoikeuksia sivuston tiedoille ei vielä myönnetä mm. työn alla olevan taksonomiatietokannan vuoksi.
 • Laji.fi-tiedotteet osahankkeen etenemisestä
   
EB tehosteviiva Satelliittidatakeskus

Satelliittidatakeskus

Osahankkeen esittely Satelliittidatakeskus,
vetäjä Timo Ryyppö IL

 • Toukokuussa 2016 avattiin Satelliittidatan jakelupalvelu FinHub
 • Calvalus-prosessointiympäristö asennettiin satelliittidatakeskukseen Sodankylään marraskuussa 2015. Calvalus mahdollistaa datamääriltään suurien kaukokartoitusaineistojen tallennuksen ja käsittelyn nopeasti ja keskitetysti.
 • Sentinel 2 -satelliitin dataa ja ensimmäisiä kuvia Suomesta ja Itämeren alueesta saadaan SYKEen. Kuvia käytetään esimerkiksi vedenlaadun ja maankäytön seurannassa.
     
EB tehosteviiva Kansalaishavainnot

Kansalaishavainnot

Osahankkeen esittely Kansalaishavainnot,
vetäjä Timo Pyhälahti SYKE

     
EB_tehosteviiva_alusta_tutkimusaineistolle

Alusta tutkimusaineistoille

Osahankkeen esittely Alusta tutkimusaineistolle,
vetäjä Olli-Pekka Mattila SYKE

 • Huhtikuussa 2016 SYKEn tutkijoille suunnattu seminaari ”Kohti avointa tutkimusta”, jonka tarkoituksena oli kertoa tutkijoille avoimemman tieteen tekemisen ja aineistojen jakamisen eduista ja antaa heille mahdollisuus kysyä heitä askarruttavista asioista aineistojen avaamiseen liittyen, sekä kommentoida kehitystä.
 • Huhtikuussa 2016 SYKEn Metatietopalveluun SYKEn tutkijoille oma editori tutkimusaineistojen syöttämistä varten.

Lisätietoja saa osahankkeiden vetäjiltä.

 

Julkaistu 29.8.2016 klo 12.41, päivitetty 14.2.2017 klo 13.55