Merialueiden suunnittelu

Hangon_Itäsatama_Pirjo_Ferin
Kuva: Hangon Itäsatama, Pirjo Ferin @ YHA-kuvapankki

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnitelmat laaditaan rannikon maakunnan liittojen yhteistyönä maaliskuuhun 2021 loppuun mennessä. Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle laaditaan yhteensä kolme suunnitelmaa. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa laativat yhden yhteisen suunnitelman, Satakunta ja Varsinais-Suomi yhden ja Uusimaa ja Kymenlaakso yhden. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään merialuesuunnittelun yhteistyöverkostossa.

Merialuesuunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, jonka jäseniä ovat rannikon maakuntien liittojen suunnittelusta vastaavat virkamiehet ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämistä ja ohjauksesta. Lisäksi ympäristöministeriö vastaa yhteistyöstä naapurimaiden kanssa eri merialuesuunnitelmien yhteensovittamiseksi.

Ympäristöministeriö osallistuu merialuesuunnitteluyhteistyöhön myös Itämeren maiden kesken HELCOM-VASAB merialuesuunnittelutyöryhmässä ja Euroopan komission Meri-pääosaston merialuesuunnittelun asiantuntijatyöryhmässä.
 

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelua koskevat selvitykset

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelutilaisuudet

Ajankohtaista merialuesuunnittelussa 21.4.2017 sidosryhmätilaisuus

Esitykset:

Ajankohtaista merialuesuunnittelussa 11.11.2016 sidosryhmätilaisuus

Merialuesuunnittelun kehittämishankkeen työpajat

Tietotyöpaja 27.1.2016

Sininen kasvu ja ekosysteemit -työpaja 5.2.2016

Julkaistu 9.1.2017 klo 14.03, päivitetty 13.6.2017 klo 15.20