Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi

Keski-Suomessa toimii Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU), jossa eri tahot puhaltavat yhteen hiileen huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-Suomessa. MAKU-ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Ryhmään on nimetty edustajat Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen museosta, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, Metsähallituksesta, Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Keski-Suomesta, Keski-Suomen kylät ry:stä, MTK Keski-Suomesta, Maanmittauslaitoksesta, Keski-Suomen Yrittäjistä ja Lapuan hiippakunnasta.

Maku-ryhmä

MAKU 3/17-kokous Korpilahdella. Yrittäjä Armi Unga esittelee Tähtiniemen huvilaa MAKU-ryhmälle.

MAKU-ryhmä on toiminut aktiivisesti jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, vuodesta 2000 lähtien. MAKU-ryhmä on sitoutunut toteuttamaan valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa 2014-2020 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa. Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Vuonna 2017 MAKU-ryhmä teki kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa luvataan nostaa esille kulttuuriympäristöonnistujia. Positiivisilla esimerkeillä ja niistä aktiivisesti viestimällä halutaan kannustaa kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuuden huomioimiseen ja hyvään hoitoon.

MAKU-ryhmän joka toinen vuosi jakama Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto toteuttaa osaltaan kulttuuriympäristösitoumusta. Palkinnolla MAKU haluaa nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia ja osaajia.

Ryhmän toiminnan perustana on vuosittain laadittava toimintasuunnitelma ja teemakokoukset. Toimintansa painopisteiksi MAKU-ryhmä on määritellyt seuraavat teemat: Kulttuuriympäristökasvatus/ ympäristötietoisuus;  Kulttuuriympäristö kokonaisuudeksi; Unesco-kohteet ja kansainvälisen toiminnan korostaminen; Yhteistyön ja kansalaistoiminnan lisääminen; Kulttuuriympäristöt ja elinkeinotoiminta

MAKU-ryhmä on toiminut Keski-Suomen maakuntakaavan sekä Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen kulttuuriympäristöteeman asiantuntijaryhmänä. Ryhmän toiminnan tärkeänä ohjenuorana on ollut MAKU-ryhmän tuottama Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005-2015

Lisätietoja:

MAKU-ryhmän puheenjohtaja, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylän kaupungin museopalvelut, etunimi.sukunimi@jkl.fi, p. 014 266 0000 (vaihde)

 MAKU-ryhmän sihteeri, ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus, p. 0295 024 500 (vaihde)

Julkaistu 17.4.2014 klo 11.04, päivitetty 4.6.2018 klo 14.40