Chat-palvelua ymparisto.fi:ssä laajennettu

Uutinen 4.9.2017 klo 10.05
ymparisto.fi-palvelussa helmikuussa käyttöönotettu chat laajeni syyskuun alussa uusiin osioihin. Jatkossa chat on palvelukanavana käytössä Vesi-osion lisäksi myös seuraavissa osioissa
  • Meri
  • Luonto
  • Ilmasto ja ilma
  • Kulutus ja tuotanto
  • Kartat ja tilastot
  • Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
  • Alueellista ympäristötietoa

Chatin ulkopuolelle jäävät osiot Elinympäristö ja kaavoitus sekä Rakentaminen ja Asuminen.

Chat-palvelu on tarjolla klo 12-15 välisenä aikana. Selaimen oikeaan alalaitaan ilmestyy chat-ikkuna, jonka kautta asiakas voi halutessaan ottaa yhteyttä ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskukseen (Y-aspaan). Palvelumalli on sama kuin puhelin- ja sähköpostiyhteydenotoissa; mikäli Y-aspa ei itse pysty vastaamaan kysymykseen, se välittää yhteydenoton sähköpostilla asiantuntijalle. Y-aspa palvelee lähtökohtaisesti ELY-keskukselle kuuluvissa asioissa, mutta asiakkaille annetaan neuvontaa myös yleisissä ympäristöä koskevissa kysymyksissä.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus

  • erityisasiantuntija Vesa-Pekka Heikkilä, 0295 036 324etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • viestintäasiantuntija Mari Peltonen, puh. 0295 036 059etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Aihealue: