Opiskelija-asuntojen tuotantotukea voi jatkossa hakea ympäri vuoden

Tiedote 4.9.2017 klo 14.08

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen isännöi tänä aamuna ensimmäistä opiskelija-asumisen foorumia Helsingissä. Ministeri ilmoitti tilaisuudessa, että opiskelija-asuntojen tuotantoon tarkoitettujen tukien hakemisessa siirrytään vuosittaisen hakuajan sijasta jatkuvaan hakuun.

”Tällä on tarkoitus vauhdittaa kohtuuhintaisten valtion tukemien opiskelija-asuntojen tuotantoa. Jatkossa opiskelija-asuntojen rakennuttajat voivat jättää tukihakemuksen silloin kuin se kullekin rakennuttajalle ja kuhunkin rakennushankkeeseen parhaiten sopii. Muutos tulee sovellettavaksi välittömästi”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Ympäristöministeriö ja sen alainen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ovat keskeisiä opiskelija-asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen tukijoita. Käytännössä kaikki Suomen opiskelija-asunnot tehdään valtion korkotukemilla lainoilla ja investointiavustuksilla. Kuitenkin suurin osa opiskelijoista asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa, joiden vuokrataso on monelle pienituloiselle opiskelijalle liian korkea.

Tukien hakuaikaa koskevan uudistuksen lisäksi ympäristöministeriö teettää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uuden selvityksen opiskelija-asuntojen tulevasta tuotantotarpeesta. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa opiskelijamäärien tulevaa kehitystä, olemassa olevaa opiskelija-asuntokantaa ja sen muutos- ja peruskorjaustarvetta sekä opiskelija-asuntoyhteisöjen omia suunnitelmia. Tällä tavoin saadaan arvio opiskelija-asuntojen uudistuotanto- ja korjaustarpeesta tuleville vuosille. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä järjestämässä opiskelija-asumisen foorumissa kuultiin oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja opiskelija-asuntoyhteisöjen näkemyksiä opiskelija-asumisen nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Foorumista on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva tapahtuma, jossa opiskelija-asumisen eri toimijat voivat keskustella ja vaihtaa ajatuksia opiskelija-asumisen ongelmista, hyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista yhdessä lainsäätäjien kanssa.

Lisätietoja

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi (opiskelija-asuntotuotannon jatkuva tukihaku)

Erityisasiantuntija Tuula Tiainen, p. 0295 250 295, etunimi.sukunimi@ym.fi (tuleva selvitys opiskelija-asuntojen tuotantotarpeesta)