Lausuntopyyntö sosiaalisen asumisen osuuskuntamallia koskevasta selvityksestä

Uutinen 17.5.2017 klo 16.16

Ylijohtaja Hannu Rossilahti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta on laatinut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen toimeksiannosta selvityksen sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Rossilahden ehdottamasta asunto-osuuskuntamallista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon 15.9.2017 mennessä sekä kopio MS Word -muodossa hallitussihteeri Ville Koposelle, etunimi.koponen@ym.fi.