Ikääntyneiden asumisratkaisuja selvitetään

Uutinen 19.12.2016 klo 15.00

Keskustelu ikääntyneiden asumisen vaihtoehdoista käy vilkkaana. Esteettömyydestä, turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä keskustellaan ja ratkaisuja pohditaan, mutta usein vasta silloin, kun pärjäämisessä on jo haasteita. Omaa asuinympäristöä ja sopivinta asumismuotoa kannattaa kuitenkin tarkastella ikääntymisen näkökulmasta hyvissä ajoin, jo eläkeiän alussa. Tähän liittyen Ikääntyneiden asumisohjelmassa tehdään selvitys ikääntyneiden asumisen uustuotantotarpeista, ratkaisuista ja rahoituksesta.
 

Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki
© Kuva: Janne Ulvinen, YHA-kuvapankkiSelvityksen ensisijainen tarkoitus on kartoittaa millaisia ratkaisuja ikääntyneiden asumiseen kaivataan nykyisten rinnalle. Painopisteenä on selvittää, missä tarvitaan valtion tukemia asumisratkaisuja ja millaisin rahoitusmuodoin ja -ehdoin ne voidaan toteuttaa.

Selvityksessä tarkastellaan myös nykytilannetta: millaista tarjontaa ikääntyneille suunnattujen asuntojen uustuotannossa – niin omistusasunnoissa kuin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa – on tällä hetkellä? Millaista tukea tarvitaan korjauksiin, jotta nykyisiä ARA-asuntoja saadaan muutettua esteettömiksi ja yhteisölliseen asumiseen soveltuviksi seniorikodeiksi? Lisäksi perehdytään muualla maailmalla toteutettuihin ratkaisuihin sekä selvitetään, miten asuntovarallisuutta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi asunnon korjauksissa.

Keväällä 2017 valmistuvan selvityksen toteuttaa Ramboll Management Consulting Oy. Tietoa kerätään kyselyin ja haastattelemalla ikääntyneitä sekä kuntien, järjestöjen ja asumispalveluja tuottavien tahojen edustajia. Mukaan tulee myös valtion edustajien näkemykset. Lisäksi selvityksessä hyödynnetään muissa ikääntyneiden asumiseen liittyvissä hankkeissa ja selvityksissä koottua tietoa.

Monta mahdollisuutta yhteisöllisyyteen

Ikääntyneet voivat asua omistusasunnossa, vuokralla tai asumisoikeusasunnossa, kuten mutkin. Kaikissa näissä asumismuodoissa on myös mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen: esimerkiksi Helsingin Kalasatamasta ja Arabianrannasta löytyy omistusasumiseen pohjaavia yhteisöratkaisuja, kun taas Jyväskylässä yhteisöllisyyttä on rakennettu asumisoikeustaloissa.

Pienituloisten ikääntyneiden vuokratalon rakentamiseen voidaan myöntää investointiavustusta, jos siinä on yhteistiloja enemmän kuin tavallisessa vuokratalossa. Erityisryhmien asumisen investointiavustus muuttuu ensi vuonna siten, että avustusta voidaan myöntää sellaisille ikääntyneiden palvelutaloissa oleville tiloille, joita voivat käyttää myös muut asuinalueen ikäihmiset.  Alueen ikääntyneen väestön käytössä olevat ruokailu-, liikunta- tai harrastustilat vähentävät monen ihmisen kokemaa yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä samalla auttavat pitämään yllä toimintakykyä.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, puh. 02952 50093, etunimi.sukunimi@ym.fi