Sivusto ikääntyneiden asumisesta

 
 
nainen parvekkeella
© Janne Ulvinen, YHA-kuvapankki

Ikääntyneiden asumisen sivusto tarjoaa foorumin ikääntyneiden asumiseen liittyvän tiedon jakamiselle, uusien toimintamallien levittämiselle sekä ajankohtaisille puheenvuoroille.

Tästä on kyse: Suomalaiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Vanhenemisen myötä asumisen tarpeet voivat kuitenkin muuttua.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 toimenpiteet sisältävät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Ikäkoti kuntoon! – Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjamateriaalit herättelevät kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinaatiosta vastaa ympäristöministeriö ja toteutukseen osallistuu laaja joukko yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset).

 

Ajankohtaista RSS

STM Tiedote 14.10.2016: Kahdeksan hanketta sai kärkihankkeen rahoituksen ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen

17.10.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Yksi kärkihankkeessa rahoitettavista hankkeista on Porvoon kaupungin hallinnoima ”Täydentäen toimivaa (Täytyy)” -hanke, jossa kehitetään asumisen ja palvelun yhdistämistä.

Esiselvitys tarkastelumallista ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumiseksi kunnissa käynnistyi

17.10.2016
Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, ja kuntien haasteena on huomioida heidän moninaiset asumistarpeensa. Siksi tarvitaan tietoa iäkkäiden asumisen nykytilanteesta, tulevista tarpeista ja keinoista vastata tarpeisiin. Tätä tarkoitusta varten Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa toteutetaan esiselvitys tarkastelumallista kuntien käyttöön.

Julkaistu 9.7.2014 klo 16.07, päivitetty 16.12.2015 klo 9.33