Sivusto ikääntyneiden asumisesta

 
 
Nainen parvekkeella
© Kuva: YHA-kuvapankki


Tervetuloa Ikääntyneiden asumisen -verkkosivustolle!


Ikääntyneiden asuminen -sivusto tarjoaa foorumin ikääntyneiden asumiseen liittyvän tiedon jakamiselle, uusien toimintamallien levittämiselle sekä ajankohtaisille puheenvuoroille. Verkkosivusto on kehitetty Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 aikana ja se palvelee ohjelman päättymisen jälkeenkin.

Vuosina 2013-2017 toteutetun Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman  toimenpiteet sisälsivät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Kehittämisohjelman koordinaatiosta vastasi ympäristöministeriö ja toteutukseen osallistui laaja joukko yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjsteöt, yritykset).

 Ikäkoti kuntoon! – Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjan materiaalit herättelevät ohjelman päättymisen jälkeenkin kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen.

 

Lisätietoa

  • Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen -yksikkö, puh. 029 525 0093, s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi
  • Erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen -yksikkö, puh. 029 525 0353,  s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ajankohtaista RSS

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen loppuseminaari 15.-16.5.2018, Mikkeli

23.4.2018
Vanhustyön keskusliitto järjestää Kotiturva-hankkeen loppuseminaarin 15.-16.5.2018 Mikkelissä. Hankkeessa kokeiltiin uusia, arkiteknologiaan liittyviä tapoja tukea ikääntyneiden ihmisten kotona asumista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä. Seminaarissa esitellään kehiteltyjä uusia palveluja, kuten arkiteknologiasalkkua, kuvayhteyspalvelua asiakkaille, Mikkelin kirjaston matalan kynnyksen teknologian lainaamispistettä sekä huoli-toimintamallia.

STM järjestää Parasta elämää kotona -seminaarin 23.-24.5.2018 Helsingissä

20.4.2018
Miten koti- ja omaishoito uudistuu? Tähän kysymykseen vastataan sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä Parasta elämää kotona -seminaarissa 23.-24.5. Seminaarissa jaetaan tietoa ja keskustellaan asiakasohjauksesta, iäkkäiden palveluista, omais- ja perhehoidosta sekä uusista asumisen muodoista.

Julkaistu 9.7.2014 klo 16.07, päivitetty 17.4.2018 klo 12.07