Sivusto ikääntyneiden asumisesta

 
 
Nainen parvekkeella
© Kuva: YHA-kuvapankki


Tervetuloa Ikääntyneiden asumisen -verkkosivustolle!


Ikääntyneiden asuminen -sivusto tarjoaa foorumin ikääntyneiden asumiseen liittyvän tiedon jakamiselle, uusien toimintamallien levittämiselle sekä ajankohtaisille puheenvuoroille. Verkkosivusto on kehitetty Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 aikana ja se palvelee ohjelman päättymisen jälkeenkin.

Vuosina 2013-2017 toteutetun Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman  toimenpiteet sisälsivät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Kehittämisohjelman koordinaatiosta vastasi ympäristöministeriö ja toteutukseen osallistui laaja joukko yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjsteöt, yritykset).

 Ikäkoti kuntoon! – Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjan materiaalit herättelevät ohjelman päättymisen jälkeenkin kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen.

 

Lisätietoa

  • Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen -yksikkö, puh. 029 525 0093, s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi
  • Erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen -yksikkö, puh. 029 525 0353,  s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ajankohtaista RSS

Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

15.6.2018
Valtioneuvosto päätti 14.6. asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista. Jatkossa korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa.

Tuore opaskirja auttaa ikääntyneiden kotona asumista tukevien teknologioiden käytössä

8.6.2018
Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi kehitetään uusia teknologisia laitteita ja välineitä, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tuore opas tukee teknologioiden haltuun otossa ja tarjoaa uusia näkökulmia palvelujen parantamiseen.

Julkaistu 9.7.2014 klo 16.07, päivitetty 17.4.2018 klo 12.07