Erityisryhmien asuminen

Erityistä tukea asumisessaan tarvitsevia ryhmiä ovat esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset.

Asuminen_mamu_SSivonen.jpg
Saara Sivonen, YHA kuvapankki


Palveluasumista ja tukiasumista

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toimista, mutta ei tarvitse laitoshoitoa. Palveluasuminen sisältää sekä asunnon että asumiseen liittyvät palvelut.

Niin sanotussa tehostetussa palveluasumisessa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Muistisairaille tarkoitetut ryhmäkodit ovat osa palveluasumista.

Tukiasuminen voi puolestaan olla asumista yksittäisessä asunnossa tai asuntoryhmään kuuluvassa asunnossa, johon liittyy määrältään ja muodoltaan erilaista tukea.

Palvelu- ja tukiasumisessa asukkaalla on huoneenvuokralain mukainen vuokrasuhde.

Erityisryhmien investointiavustus

ARA rahoittaa tuki- ja palveluasumista erityisryhmien asumisen investointiavustukselle. Avustusta voivat saada hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten ja se vaihtelee 10–50 prosentin välillä hyväksytyistä rakentamis- tai peruskorjauskustannuksista. Avustus on sitä suurempi mitä enemmän asumista tukevia eritysratkaisuja asunnossa tarvitaan.

Pääosa palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä on kuntien vastuulla, mutta asumista tuottavat kuntien lisäksi järjestöt ja yritykset. Palvelu- ja tukiasumisen hakukäytännöt vaihtelevat riippuen kunnasta ja palveluntuottajasta.

Lisätietoa saa kunnista.

Raportti: kehitysvammaisille ihmisille tarvitaan lisää tavallisia asuntoja ja räätälöityjä palveluja 13.5.2016
Kehitysvammaisten ryhmäkoteja on rakennettu viime vuosina runsaasti investointiavustusten turvin. Jatkossa tulisi lisätä asuntotarjonnan monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä. Tämä selviää ympäristöministeriön tuoreesta julkaisusta, jossa arvioidaan Kehitysvammaisten asumisen ohjelman vuosien 2010–2015 tuloksia.
Lue lisää
Selvitys: erityisryhmät tavallisiin asuntoihin 13.1.2016
Tuoreen selvityksen mukaan niin sanottu tavallinen asunto on useimmiten paras vaihtoehto kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja asunnottomille. Asunto on tärkeä etenkin asukkaan itsemääräämisen ja osallisuuden kannalta. Kaiken kukkuraksi tällainen hajautettu asumisratkaisu tuo myös kunnalle säästöjä.
Lue lisää
Työryhmä: nuorten asunnottomuuden ehkäisy osaksi nuorisotakuuta 9.4.2015
Nuorisotakuu tulisi laajentaa asumisen ohjaamiseen. Nuoren asuntotilanne tulisi selvittää, ja asunnoton nuori ohjata matalan kynnyksen palveluihin kolmen kuukauden määräajassa. Näin ehdottaa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen tammikuussa asettama työryhmä, joka etsi konkreettisia ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Ministeri Viitanen: työryhmä nujertamaan nuorten asunnottomuutta 23.1.2015
    Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen panostaa nuorten asunnottomuuden taltuttamiseen. Nuorisoasumista käsittelevän tutkimuksen julkistamistilaisuudessa tänään puhunut ministeri Viitanen asettaa ensi viikolla työryhmän, joka pureutuu ongelmaan. Valmista tulee olla maaliskuun loppuun mennessä.
  • Nuorten edelleen vaikea päästä omaan kotiin – uusi tutkimus valmistunut 23.1.2015
    Nuorten asema asuntomarkkinoilla on heikentynyt jonkin verran 2010-luvulla, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta ”Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014”. Vallitseva taloudellinen tilanne näkyy: vuokrataso oli vuonna 2014 suurempi ongelma nuorille kuin neljä vuotta sitten, ja myös kilpailu asunnoista on kiristynyt.
  • Investointiavustus parantaa tehokkaasti erityisryhmien asunto-oloja 28.5.2014
    Ympäristöministeriön teettämä selvitys erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta on valmistunut. Selvityksessä on arvioitu avustusjärjestelmän vaikuttavuutta suhteessa sen tavoitteisiin, avustusprosessin toimivuutta, avustusten kohdentumista sekä avustettujen kohteiden käyttöä ja kustannusten kohtuullisuutta.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 30.5.2016 klo 9.05, päivitetty 30.5.2016 klo 9.05