LähiöOppi: Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi.

Julkaisun kohderyhmänä ovat suunnittelijoiden lisäksi kuntapäättäjät, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, isännöitsijät ja asukasaktivistit.

Julkaisun keskeisiä teemoja ovat teknisen korjaustarpeen tunnistaminen ja korjausmahdollisuudet, energiatehokkuus korjausrakentamisessa, kerrostalojen ulko-oleskelualuiden kehittäminen, asuintilojen esteettömyys, asumisen laatu, asuntojen muuntojoustavuus ja muutossuunnittelu, täydennys- ja lisärakentaminen, rakennusten osapurkaminen ja elementtien kierrätys, lähipalvelut sekä yhteisölliset tilat.

Mikä muuttuu?

Oppimateriaalin julkaisuformaattia kehitetään hankkeen aikana. Tuloksena voi olla perinteinen painettu julkaisu, internetiin syötetyt konseptikortit tai muu, mahdollisimman laaja-alainen tiedonvälityskanava, kuten YM:n ja ARA:n olemassa olevat portaalit. Alustavia neuvotteluja on käyty myös Rakennustietosäätiön/Rakennuskirjan kortistomedian kehittämisestä.

Julkaistu 6.5.2014 klo 15.49, päivitetty 2.5.2014 klo 10.52
Aihealue: