Eläköön lähiö! Asuinalueiden kehittämisohjelma

Asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteena on edistää asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistä eriytymistä. Vuosina 2013–2015 ohjelmassa on mukana 13 kaupunkia, joilla kullakin on oma kehittämishankkeensa. Kaupunkien hankkeita tuetaan 21 tutkimushankkeella, joita toteuttavat yliopistot ja tutkimuslaitokset ympäri maata.

Hankkeiden kautta edistetään kasvukeskuskaupunkien asuinalueiden kokonaisvaltaista uudistamista, kestävää kehittämistä ja sosiaalista eheyttä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä.

Asuinalueita kehitetään erityisesti neljään eri teemaan liittyen. Tutkimus- ja kaupunkihankkeiden toimenpiteet edistävät näihin teemoihin liittyviä tavoitteita: asukkaiden osallisuus ja moninaisuus; viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö; tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot; sekä nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen.

Ohjelman koordinoinnista vastaa ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa ohjelma-avustuksesta ja hankeohjauksesta. Ympäristöministeriö vastaa myös lähiökehittämisen yhteistyön koordinoinnista, jossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja Rakli.

Kaupunkien hankkeiden lyhyistä kuvauksista selviää, miten lähiöitä kehitetään ympäri Suomea. Kaupunkien hankkeita tukevien tutkimushankkeiden kuvaukset löytyvät kunkin kaupungin alta. Asumisen kehittämiseen liittyvät oppimateriaalihankkeet on esitelty omassa osiossaan.

Uutiset

RSS
  • Lähiliikunta virkistää koko asuinaluetta 15.5.2015
    Kiireisessä yhteiskunnassa liikunnasta on tullut monelle kalenteriin aikataulutettava velvollisuus. Töiden jälkeen huristetaan autolla kuntosalille tai urheiluhallille ja harrastetaan ennalta määritetty aika. Illalla kuljetetaan lapsia harrastamaan. Lähiliikunta omalla asuinalueella olisi monella tapaa parempi vaihtoehto. Ympäristöministeriö ja Jyväskylän yliopiston Kohti ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria -tutkimushanke järjestävät torstaina 28.5. seminaarin, jossa pohditaan asuinalueiden
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 22.5.2014 klo 16.18, päivitetty 26.6.2014 klo 15.23
Aihealue: