Eläköön lähiö! Asuinalueiden kehittämisohjelma

Asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteena on edistää asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistä eriytymistä. Vuosina 2013–2015 ohjelmassa on mukana 13 kaupunkia, joilla kullakin on oma kehittämishankkeensa. Kaupunkien hankkeita tuetaan 21 tutkimushankkeella, joita toteuttavat yliopistot ja tutkimuslaitokset ympäri maata.

Hankkeiden kautta edistetään kasvukeskuskaupunkien asuinalueiden kokonaisvaltaista uudistamista, kestävää kehittämistä ja sosiaalista eheyttä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä.

Asuinalueita kehitetään erityisesti neljään eri teemaan liittyen. Tutkimus- ja kaupunkihankkeiden toimenpiteet edistävät näihin teemoihin liittyviä tavoitteita: asukkaiden osallisuus ja moninaisuus; viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö; tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot; sekä nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen.

Ohjelman koordinoinnista vastaa ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa ohjelma-avustuksesta ja hankeohjauksesta. Ympäristöministeriö vastaa myös lähiökehittämisen yhteistyön koordinoinnista, jossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja Rakli.

Kaupunkien hankkeiden lyhyistä kuvauksista selviää, miten lähiöitä kehitetään ympäri Suomea. Kaupunkien hankkeita tukevien tutkimushankkeiden kuvaukset löytyvät kunkin kaupungin alta. Asumisen kehittämiseen liittyvät oppimateriaalihankkeet on esitelty omassa osiossaan.

Lähiliikunta virkistää koko asuinaluetta 15.5.2015
Kiireisessä yhteiskunnassa liikunnasta on tullut monelle kalenteriin aikataulutettava velvollisuus. Töiden jälkeen huristetaan autolla kuntosalille tai urheiluhallille ja harrastetaan ennalta määritetty aika. Illalla kuljetetaan lapsia harrastamaan. Lähiliikunta omalla asuinalueella olisi monella tapaa parempi vaihtoehto. Ympäristöministeriö ja Jyväskylän yliopiston Kohti ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria -tutkimushanke järjestävät torstaina 28.5. seminaarin, jossa pohditaan asuinalueiden
Lue lisää
Männistön seniorikampus keskittää palvelut lähelle 15.5.2015
Kuopion Männistössä asuu paljon tyytyväisiä ikäihmisiä. Niin tyytyväisiä, että he haluavat asua alueella niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Pihkassa Männistöön -hankkeessa kehitetään Männistö-Linnanpelto-Itkonniemi -alueesta vireää ja toimivaa asuinaluetta, jossa palvelut, harrastusmahdollisuudet ja sosiaaliset verkostot ovat niin ikäihmisten kuin muidenkin asukkaiden ulottuvilla.
Lue lisää
Viihtyvyyttä vihreydestä: Oulun Kaukovainiolla kehitetään yhteistä ulkotilaa 15.5.2015
Oulun Kaukovainiosta kehitetään tulevaisuuden lähiötä. Vision ytimessä ei kuitenkaan ole futuristinen huipputeknologia vaan viheralueet ja ulkoilumahdollisuudet. Tulevaisuuden Kaukovainio tukee asukkaidensa hyvinvointia monipuolisilla ulkoliikuntamahdollisuuksilla ja vehreän kaupunkiluonnon avulla.
Lue lisää

Uutiset

RSS
  • Hyvinvoinnin lähdettä etsimässä 15.5.2015
    Mikä tekee lähiöstä hyvinvoivan? Tätä tutkitaan Rantakylä-Utran asuinalueella Joensuussa. Itä-Suomen yliopiston Hyvinvoinnin tekijät – asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa -tutkimushankkeessa halutaan selvittää, mitkä asuinalueen piirteet ja ominaisuudet vaikuttavat asukkaiden onnellisuuteen ja millä tavoin. Joensuun kaupungin tavoitteena on pitää alue elinvoimaisena ja kehittää sitä yhteistyössä asukkaiden, liike-elämän ja järjestöjen kanssa.
  • Sosiaalisesti kestävää innovointia: työkalu onnistuneeseen kehittämishankkeeseen 27.3.2015
    Miten syntyy onnistunut asuinalueen kehittämishanke, joka ottaa huomioon kaikki olennaiset toimijat, vastaa todelliseen tarpeeseen, rakentuu vuorovaikutuksen kautta ja vaikuttaa aidosti alueen hyvinvointiin? Siinä kysymys, jota monessa projektissa pohditaan. Avuksi on kehitteillä videota, sarjakuvaa ja muuta materiaalia yhdistelevä verkkotyökalu, joka auttaa kaupunkikehittäjiä tarkastelemaan projektejaan laajemmasta näkökulmasta.
  • Mitä kuuluu Asuinalueiden kehittämisohjelmalle? 27.3.2015
    Asuinalueiden kehittämisohjelmassa on viimeisten kahden vuoden aikana saatu paljon aikaiseksi. Mitä on tähän mennessä saavutettu? Entä miltä näyttää ohjelman tulevaisuus ja mitä on vielä tänä vuonna tulossa? Erityisasiantuntija Jaana Nevalainen ympäristöministeriöstä ja projektipäällikkö Hanna Dhalmann ARA:sta kertovat, miltä ohjelman tilanne näyttää sitä luotsaavien näkökulmasta.
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 22.5.2014 klo 16.18, päivitetty 26.6.2014 klo 15.23
Aihealue: