Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennus, Vantaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala on valmistunut vuonna 2014. Laitosalue sijaitsee Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä. Vantaan Energia Oy suunnittelee jätevoimalan laajentamista. Laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen kanssa samalle tontille. Laajennus on osa yrityksen tavoitetta leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla. Hanke tukee myös Vantaan ja Helsingin kaupunkien tavoitteita olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Sähköä ja lämpöä tuottava Vantaan jätevoimala polttaa vuodessa noin 370 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta, syntypaikkalajiteltua jätettä. Laitos tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä sekä noin 30% Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta. Jätevoimalalle suunnitellaan nyt laajennusta, joka lisäisi energiantuotantoa ja edistäisi kierrätyskelvottoman jätteen hyötykäyttöä. Laajennus toteutetaan joko nykyisen voimalan kapasiteetin lisäyksellä tai erillisellä uudella tuotantoyksiköllä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Hankevaihtoehdossa 0 (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa laajennushanketta ei toteuteta. Voimalaitoksen kapasiteetti pysyy nykyisessä, noin 374 000 tonnissa poltettua jätettä vuodessa.
  • Hankevaihtoehdossa 1 (VE1) arvioidaan tilannetta, jossa olemassa olevien kattiloiden kapasiteettia lisätään niin, että jätevoimalan kokonaiskapasiteetti on noin 450 000 tonnia poltettua jätettä vuodessa.
  • Hankevaihtoehdossa 2 (VE2) arvioidaan tilannetta, jossa olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella arinakattilalla 60–90 MWpa eli noin 150 000 tonnilla poltettavaa jätettä vuodessa, jolloin jätevoimalan kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä noin 600 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 15.11. - 14.12.2018 luettavissa:

  • Vantaan kaupunki, Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2, 01280 Vantaa
  • Vantaan kaupunki, Maankäytön asiakaspalvelu, Kielotie 13, 01300 Vantaa

Yleisötilaisuus

Hankkeen esittelytilaisuus pidetään Vantaan Energian jätevoimalalla keskiviikkona 28.11.2018 klo 18.00 - 20.00 osoitteessa Pitkäsuontie 10, 01200 Vantaa.

Pysäköinti on jätevoimalan P-alueella.

Yleisökuljetuksen linja-auton reitti ja aikataulu:

  • Hakunilan ostoskeskus klo 17.15
  • Länsimäen koulu klo 17.40.
  • Tilaisuuden jälkeen kuljetus takaisin samaa reittiä.

Mielipiteen esittäminen

Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 14.12.2018. Viitteeksi tulee laittaa Vantaan Energian jätevoimalan laajennus YVA

Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.

Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki

Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Julkaistu 12.11.2018 klo 12.13, päivitetty 13.11.2018 klo 12.28

Julkaisija: