Valtatie 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki - Vehmaa, Juva

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Liikennevirasto ovat laatimassa valtatie 5 välille Nuutilanmäki - Vehmaa tiesuunnitelman muutosta, tieosuus sijaitsee kokonaisuudessaan Juvan kunnan alueella. Hankkeen yhteydessä suoritetaan YVA-lain mukainen arviointi hankkeen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Arvioitavat vaihtoehdot ovat VE0, VE1 ja VE2.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma Vt5 Nuutilanmäki-Vehmaa, Juva (pdf 26,5 Mt)

VE0 yleiskartta 1 (pdf 1,6 Mt)

VE0 yleiskartta 2 (pdf 1,8 Mt)

VE1 yleiskartta 1 (pdf 1,6 Mt)

VE1 yleiskartta 2 (pdf 1,9 Mt)

VE2 yleiskartta 1 (pdf 1,7 Mt)

VE2 yleiskartta 2 (pdf 2 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf 24 kt)

Nähtävillä

Arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 14.5. - 13.6.2018 Juvan kunnantalolla (Juvantie 13, 51900 Juva).

Yleisötilaisuus pidetään Juvan kunnantalolla 17.5.2018 klo 16.00 alkaen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat vaihtoehdot ovat:

VE0; Nykyinen tie pysyy ennallaan, vain vähäisiä kunnostustoimenpiteitä. Valtatie jää edelleen pääosin yksiajorataiseksi (poikkileikkaus 1+1) ja liittymät tasoliittymiksi.

VE1; Tie rakennetaan vuonna 2012 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaiseksi. Toimenpiteinä yksittäisiä ohituskaista- ja keskikaidevarauksia, mm. kolme nykyistä ohituskaistaa muutetaan keskikaiteellisiksi. Kurkisuon kohdalle eritasoliittymä, Hatsolan ja Kettulan risteysalueille muutoksia. Valtatien poikkileikkaus säilyy pääosin ennallaan eli pääosin yksiajorataisena.

VE2; Tie rakennetaan pääosin keskikaiteellisena ja 4-kaistaisena (poikkileikkaus 2+2) laatutasoltaan samantasoisena kuin jo rakenteilla oleva tieosuus Tuppurala - Nuutilanmäki. Tie sijoittuu pääosin entiselle linjaukselle, uutta linjausta on noin 3 kilometrin osuus Nuutilanmäen ja Kilpolan välillä. Pystygeometriaa parannetaan koko suunnitteluvälillä. Kurkisuon eritasoliittymä siirtyy VE1:n mukaisesta paikasta pohjoisemmaksi (Pöllän eritasoliittymäksi), myös Kilpolaan ja Hatsolaan rakennetaan eritasoliittymät. Nuutilanmäki - Vehmaa välille on suunniteltu uusi rinnakkaistie valtatien itäpuolelle.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto 2.7.2018 (pdf 152 kt)

Arviointiselostus

 

 

Julkaistu 8.5.2018 klo 11.12, päivitetty 3.7.2018 klo 10.15

Aihealue: