Välimaan materiaalitehokkuuskeskus, Oulu

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Lassila & Tikanoja Oyj suunnittelee materiaalitehokkuuskeskuksen perustamista Oulun kaupungin Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin. Hanke käsittää materiaalien käsittelykentän, loppusijoitusalueen sekä vesienkäsittelyalueen rakentamisen niihin liittyvine tiloineen.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavaksi esitetään kahta kapasiteetiltaan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hankealueelle ei rakenneta suunnitelmien mukaista materiaalitehokkuuskeskusta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalitehokkuuskeskus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrä on vuosittain enintään 150 000 tonnia.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalitehokkuuskeskus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrä on vuosittain enintään 350 000 tonnia.

Arviointiohjelma

  • Arviointiohjelma tullut vireille 21.2.2018
  • Välimaan materiaalitehokkuuskeskuksen YVA-arviointiohjelma
  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 6.3. - 5.4.2018 virka- tai aukioloaikoina Oulun kaupungin palvelupiste Oulu10:ssä (Torikatu 10 Oulu), Kiimingin kirjastossa (Kirjastokuja 1 Kiiminki) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1 Oulu)
  • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään torstaina 15.3.2018 kello 18 - 20 Kiimingin kirjastolla (Kirjastokuja 1, Kiiminki). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Lassila & Tikanoja Oyj) ja YVA-konsultin (Envineer Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan; kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
  • YVA-kuulutus arviointiohjelmasta
  • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta
Julkaistu 5.3.2018 klo 15.50, päivitetty 5.3.2018 klo 15.53