Välimaan materiaalitehokkuuskeskus, Oulu

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Lassila & Tikanoja Oyj suunnittelee materiaalitehokkuuskeskuksen perustamista Oulun kaupungin Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin. Hanke käsittää materiaalien käsittelykentän, loppusijoitusalueen sekä vesienkäsittelyalueen rakentamisen niihin liittyvine tiloineen.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavaksi esitetään kahta kapasiteetiltaan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hankealueelle ei rakenneta suunnitelmien mukaista materiaalitehokkuuskeskusta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalitehokkuuskeskus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrä on vuosittain enintään 150 000 tonnia.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalitehokkuuskeskus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrä on vuosittain enintään 350 000 tonnia.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus tullut vireille 26.6.2018
  • Välimaan materiaalitehokkuuskeskuksen YVA-arviointiselostus (28 Mt)
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 29.6. - 15.8.2018 virka- tai aukioloaikoina Oulun kaupungin palvelupiste Oulu10:ssä (Torikatu 10, Oulu), Kiimingin kirjastossa (Kirjastokuja 1, Kiiminki) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu)
  • Hanketta ja arviointiselostusta esitellään esitellään tiistaina 7.8.2018 kello 18 - 20 Kiimingin kirjastolla (Kirjastokuja 1, Kiiminki). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Lassila & Tikanoja Oyj) ja YVA-konsultin (Envineer Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan; kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
  • YVA-kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
Julkaistu 5.3.2018 klo 15.50, päivitetty 28.6.2018 klo 12.44