Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hanke, Sotkamo

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.4.2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle 29.3.2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen valituksista koskien kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevassa ympäristölupa-asiassa. VHO:n päätöksen mukaan toiminnanharjoittajan on haettava uutta lupaa 31.8.2017 mennessä, mikäli se aikoo jatkaa toimintaansa 31.12.2018 jälkeen.

Terrafame Oy:llä on tämän kaivostoiminnan jatkamista, kehittämistä tai mahdollista sulkemista koskevan YVA-menettelyn lisäksi käynnissä myös toinen YVA-menettely, joka käsittelee purkuvesien aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön sekä kaivoksen vesienhallintaa mahdollisessa sulkemistilanteessa.

Hankkeen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0):

 • Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään
 • Malmin louhintaa nostetaan asteittain tasolle 1,5 Mt/kk (18 Mt/v)
 • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1a (VE1a):

 • Malmin louhintamäärä kasvatetaan 15 Mt/a → 18 Mt/a
 • Nikkelin tuotantomääriä kasvatetaan 30 000 t/a → 37 000 t/a
 • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1b (VE1b):

 • Vaihtoehdon VE1a mukainen tuotanto
 • Pasutto ja rikkihappotehdas

Vaihtoehto 2 (VE2):

 • Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 18.11.2016

Arviointiohjelma nähtävillä

Arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 22.11.2016 − 22.1.2017 seuraavissa paikoissa:

 • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4
 • Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13
 • Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1
 • Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7
 • Sonkajärven kunta, Rutakontie 28

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuus pidetään torstaina 24.11.2016 Sotkamon Vanhalla meijerillä (Salmelantie 6), joka nykyisin toimii elokuvateatterina. Yleisötilaisuus aloitetaan kahvilla (17.30) ja varsinainen tilaisuus alkaa klo 18. Tilaisuus on kaikille avoin.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä 23.1.2017 mennessä.

Julkaistu 22.11.2016 klo 13.50, päivitetty 28.11.2016 klo 14.47