St1 Renewable Energy Oy:n (St1 Biofuels Oy) Pietarsaaren Cellunolix® -hanke, Pietarsaari

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Pietarsaaren kaupunkiin Alholman teollisuusalueelle sijoittuva bioetanolitehdashanke. Arviointiohjelmassa esitetään suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää taloudellisesti kannattavasti sahateollisuuden ja metsätalouden sivutuotteita sekä kierrätyspuuta tuottamalla päätuotteena 50 miljoonaa litraa vuodessa bensiinin joukossa biokomponenttina käytettävää väkevöityä 100-prosenttista etanolia sekä sivutuotteina tärpättiä, ligniinimassaa ja raakafurfuraalia. Hankevastaava on St1 Biofuels Oy. Yhtiön suunnitelmissa on toimittaa bioetanolitehdas SOK:n ja St1:n omistamalle North European Bio Tech Oy:lle (NEB). Laitoksen tuotantokapasiteetti vuokrataan NEB:n sisaryhtiölle, North European Oil Trade Oy:lle (NEOT).

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä päävaihtoehtoa, joka jakautuu kahteen alavaihtoehtoon. Alavaihtoehdot eroavat toisistaan sivutuotteiden muodostumisen suhteen. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa bioetanolitehdasta ei rakenneta.

 • Vaihtoehto 0 eli bioetanolitehdasta ei rakenneta.
 • Vaihtoehto 1: Bioetanolitehdas, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 miljoonaa litraa (100-prosenttista) etanolia polttoainekäyttöön.
 • Vaihtoehto 1.1: Rankin anaerobinen käsittely ja haihdutus: Prosessivaihtoehdossa rankki käsitellään anaerobisella mädätyksellä, jolloin saadaan merkittävä määrä biokaasua. Biokaasu voidaan hyödyntää bioenergiana. Mädätysjäännös konsentroidaan väkevämmäksi ja toimitetaan asiakkaalle lannoitetuotantoa tai -käyttöä varten. Vesihöyry lauhdutetaan ja osa kierrätetään takaisin prosessin hydrolyysivaiheeseen, osa johdetaan UPM:n jätevedenpuhdistamon tai toteutettavan aerobisen vedenkäsittelyvaiheen kautta vesistöön.
 • Vaihtoehto 1.2: Rankin haihdutus: Prosessivaihtoehdossa rankki konsentroidaan puuvinassiksi, joka voidaan hyödyntää bioenergiana. Vesihöyry lauhdutetaan ja käsitellään anaerobisella mädätyksellä, jolloin lauhteen orgaaniset aineet muuttuvat biokaasuksi. Muodostuvan biokaasun määrä on pienempi kuin vaihtoehdossa 1.1. Biokaasu voidaan hyödyntää bioenergiana. Osa käsitellystä vedestä kierrätetään takaisin prosessin hydrolyysivaiheeseen, osa johdetaan UPM:n jätevedenpuhdistamon tai toteutettavan aerobisen vedenkäsittelyvaiheen kautta vesistöön.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Nähtävillä

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 13.6. - 11.8.2017

 • Pietarsaaren kaupungintalo, Strengberginkatu 1, Pietarsaari
 • Luodon kunnantalo, Pohjoinen Luodontie 30, Luoto
 • Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, Pedersöre

Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös

 • Pietarsaaren kaupunginkirjasto, Runeberginkatu 2, Pietarsaari
 • Holmin kirjasto, Norra Larsmovägen 60, Luoto
 • Bosundin kirjasto, Skolvägen 11 B, Luoto
 • Pedersören pääkirjasto, Jauhotie 1, Pedersöre

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 15.6.2017 klo 17 - 19 teollisuusalueen läheisyydessä Wilhelmina-talossa, osoitteessa Alholmintie 43, Pietarsaari. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 11.8.2017 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/4289/2016.

 

 

 

 

Julkaistu 17.11.2016 klo 12.45, päivitetty 17.10.2017 klo 8.48