Söörmarkun maa-ainesalue, Pori

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Söörmarkussa sijaitsevalle maa-aineksen ottoalueelle suunnitellaan pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottotoimintaa.  Maa-ainesten vastaanottotoiminnan tavoitteena on hankkia ja sijoittaa ottoalueen maisemoinnin vaatimat maa-ainekset osin jo toiminnan aikana alueelle.  Samalla voidaan ratkaista Porin seudun maankaatopaikkatarve useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.
 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Vaihtoehdossa VE0 Söörmarkun maa-aineksen ottoalueella harjoitetaan maa-ainesluvan ja ympäristöluvan mukaista maa-aineksen ottotoimintaa ja kiviaineksen jalostamista. Toiminnan päättymisen jälkeen, noin 20 vuoden päästä, louhoksen annetaan täyttyä luontaisesti vedellä.

Vaihtoehdossa VE1 hankealueella vastaanotetaan massoja maa-aineksen oton ja jalostamisen rinnalla niin kauan, kuin nykyinen ottotoiminta alueella jatkuu, noin 20 vuotta. Tämän jälkeen ottoalueen annetaan täyttyä luontaisesti vedellä. Toiminnan laajuutta arvioidaan maa-ainesten 70 000 ja 200 000 tonnin vuosittaisella vastaanottomäärällä.

Vaihtoehdossa VE2 hankealueella vastaanotetaan massoja maa-aineksen oton ja jalostamisen rinnalla niin kauan, kuin nykyinen ottotoiminta alueella jatkuu, noin 20 vuotta. Tämän jälkeen maamassojen vastaanotto jatkuu niin kauan, kun alue on täytetty luontaiseen maapintaan asti, arviolta 40 - 60 vuotta. Alueelle vastaanotetaan massoja yhteensä noin 8,0 miljoonaa tonnia. Toiminnan laajuutta arvioidaan maa-ainesten 70 000 ja 200 000 tonnin vuosittaisella vastaanottomäärällä.


Arviointiohjelma

  • Hankkeen YVA-ohjelma
  • Kuulutus YVA-ohjelmasta
  • Lausuntopyyntö YVA-ohjelmasta
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö YVA-ohjelmasta
  • Mielipidelomake_YVA-ohjelma
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-arviointiohjelmasta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

 

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

Julkaistu 12.2.2018 klo 14.52, päivitetty 12.2.2018 klo 15.07