Simo Pietilän Tila Oy, kanalan laajennushanke, Loimaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Simo Pietilän Tila Oy:n yritystoiminnan ja kotimaisen siipikarjatuotannon kehittämiseksi arvioidaan erilaisia tulevaisuuden laajennusvaihtoehtoja olemassa olevan toiminnan yhteyteen Loimaan kaupungin Tammiaisten kylään, kiinteistöille Pietilä 430-470-7-28 ja Vilppula 430-470-6-33. Kiinteistöt ovat Sirpa ja Simo Pietilän omistuksessa. Alue on tyypillistä ydinmaaseutua. Etäisyys Alastaron taajamaan on noin 6 km. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1 - 1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Arviointiselostus on nähtävänä 23.10.2018 – 14.12.2018 seuraavasti:
Loimaan kaupungintalolla, os. Kauppalankatu 3, Loimaa
Huttisten kaupungintalolla, os. Risto Rytin katu 36, Huittinen
Loimaan pääkirjasto, os. Kauppalankatu 17, Loimaa
Huittisten pääkirjasto, os. Lauttakylänkatu 26, Huittinen

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 14.12.2018 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/pietilantilanYVA
Julkaistu 10.4.2018 klo 13.55, päivitetty 7.11.2018 klo 17.03

Aihealue: