Rajamäenkylän tuulivoimapuisto, Karijoki ja Isojoki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

O2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Karijoen ja Isojoen kuntien Rajamäenkylän alueelle. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealue on laaja, asuttamaton alue, jolla on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 107 teholtaan 2-3,3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia.

Tuotettava sähkö siirretään alueelle rakennettavan sähköaseman kautta olemassa olevaan sähköverkkoon (Fingridin Ulvila-Kristiina 220 kV:n voimalinja). Ensimmäisessä vaihtoehdossa hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema, josta verkkoon liityntä tapahtuu uutta linjaa pitkin Ulvila-Kristiinan sähkönsiirtolinjalle. Tällöin johtolinja kulkisi Vanhakylästä lähtevää Kärjenkoskentien reittiä noudattaen olemassa olevalle siirtolinjalle. Toisessa vaihtoehdossa liityntä sähköverkkoon on tehtävissä Fingridin Isojoen sähköasemalle, josta tuotettava sähkö siirretään olemassa olevan sähkönsiirtolinjan johtolinjauksen reittiä Kristiinankaupungin Flybäckin johtohaaran sähköasemalle.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat virka-aikana nähtävillä 18.4.-6.6.2014 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla

 • Isojoki, Teollisuustie 1
 • Karijoki, Kristiinantie 3
 • Kauhajoki, Hallintoaukio
 • Kristiinankaupunki, Raatihuone, Aitakatu 1

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville samalle ajalle myös seuraaviin kirjastoihin niiden aukioloaikoina:

 • Isojoen pääkirjasto, Kristiinantie 17
 • Karijoen pääkirjasto, Pappilankuja 2
 • Kauhajoen kaupunginkirjasto, Hallintoaukio
 • Kristiinankaupungin kirjasto, Kauppatori 1

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 6.6.2014 mennessä osoittee-seen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähkö-postilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausuntojen esittäjät saavat postitse tiedoksi keskuksen lausunnon, samoin mielipiteiden esittäjät, jos postiosoite on mukana. Kannanotot pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/ 24/07.04/2014. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee myös yleisesti nähtäville edellä mainittuihin virallisiin paikkoihin sekä verkkosivulle kuukauden päästä mielipiteiden ja lau-suntojen määräajasta.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään avoimet ovet -periaatteella tiistaina 13.5.2014 klo 16-18 osoitteessa Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400, 64810 VANHAKYLÄ, Isojoki. Tilaisuudessa on kahvitus.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 1.4. – 28.5.2015 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla:

 • Isojoki, Teollisuustie 1
 • Karijoki, Kristiinantie 3
 • Kauhajoki, Hallintoaukio
 • Kristiinankaupunki, Raatihuone, Aitakatu 1

Kuulutus ja arviointiselostus ovat yleisön nähtävillä samaan aikaan myös seuraavissa kirjastoissa niiden aukioloaikoina:

 • Isojoen pääkirjasto, Kristiinantie 17
 • Karijoen pääkirjasto, Pappilankuja 2
 • Kauhajoen kaupunginkirjasto, Hallintoaukio
 • Kristiinankaupungin kirjasto, Kauppatori 1

Kuulutus julkaistaan sanomalehdissä Ilkka, Suupohjan Sanomat ja Syd-Österbotten.

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 28.5.2015 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee yleisesti nähtäville edellä mainittuihin nähtävilläolopaikkoihin sekä verkkosivulle kahden kuukauden päästä mielipiteiden ja lausuntojen määräajasta

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään avoimet ovet -periaatteella keskiviikkona 8.4.2015 klo17-19 Vanhankylän nuorisoseurantalolla osoitteessa Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Isojoki.

Julkaistu 8.4.2014 klo 12.57, päivitetty 10.8.2015 klo 15.02

Aihealue: