Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueille. Valittavasta reittivaihtoehdosta riippuen voimajohtoyhteyden kokonaispituudeksi tulee noin 45 + 2 km.

Tarkasteltava voimajohtoreitti jakaantuu kolmeen reittiosuuteen:
Pyhänselän ja Kapustasuon välillä osuudella A voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, näiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.
Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välillä tarkastellaan uuden voimajohdon sijoittamista nykyisten voimajohtojen itäpuolelle (vaihtoehtoiset reitit B1 ja D1) tai länsipuolelle (vaihtoehtoiset reitit B2 ja D2). Reittiosuus B sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Pyhänkoski-Nuojua rinnalle Askolanniemeen saakka ja reittiosuus D Askolanniemestä Nuojuan asemalle nykyisten 220 kilovoltin voimajohtojen Pyhänkoski-Nuojua ja Petäjävesi-Nuojua rinnalle. Reittiosuuksien B pituus on noin 37 kilometriä ja reittiosuuksien D noin 800 metriä.
Lisäksi nykyinen voimajohtoliityntä (osuus C) Utasen sähköasemalle korvataan uudella liitynnällä. Nykyisen 2 x 220 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolelle rakennetaan uusi 2 x 110 kilovoltin voimajohto hyödyntäen nykyistä johtoaluetta. Rakentamisen jälkeen nykyiset voimajohtorakenteet puretaan ja tarpeettomaksi jäävästä johtoalueen osasta luovutaan. Reittiosuuden pituus on noin 2 kilometriä.

Arviointiohjelma

Julkaistu 29.8.2017 klo 10.14, päivitetty 10.11.2017 klo 8.40

Aihealue: