Pajuperänkankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haapajärven kaupunkiin Pajuperänkankaan alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 850 ha ja se sijaitsee noin 9 kilometriä Haapajärven keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lännessä Reisjärven ja Haapajärven kuntarajaan.

Vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 16 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3-6 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä.

Sähkönsiirto

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi maakaapeleilla, uusia ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulipuiston sähkönsiirto tapahtuisi voimajohtolinjaan joko hankealueen länsipuolella tai Haapajärven keskustan pohjoispuolella. Sähköaseman paikalle on kolme vaihtoehtoa.

Arviointiohjelma

  • Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 16.11.2016
  • Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen arviointiohjelma (9 Mt)
  • Arviointiohjelma on nähtävillä 12.12.2016 - 27.1.2017 Haapajärven ja Reisjärven kaupungin-/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).
  • Kuulutus Urakkanenvan tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta (kannanotot 27.1.2017 mennessä)
  • YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 20.12.2016 klo 18 alkaen (kahvitarjoilu klo 17.30 alk.) Kumisevan koululla (Katajaperäntie 2, 85800 Haapajärvi). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Infinergies Finland Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.
  • Lausuntopyyntö Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta
Julkaistu 21.11.2016 klo 15.03, päivitetty 12.12.2016 klo 10.08