Oulun seudun teollisuusjätekeskus, Tyrnävä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Fortum Environmental Construction Oy (Fortum EC) suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle, Temmeksen vanhan kaatopaikan itäpuolelle. Hankkeeseen kuuluu jätteiden käsittelykentän ja loppusijoitusalueen rakentaminen niihin liittyvine tiloineen.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavaksi esitetään kahta jätteiden vastaanottokapasiteetiltaan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0 (VE0):   Hanketta ei toteuteta lainkaan.  Alueelle ei tule hanketta palvelevia toimintoja.
  • Vaihtoehto 1 (VE1):   Hankealueelle (16 ha) rakennetaan jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoitusalueet jätteille, joiden vastaanottomäärä on enimmillään 400 000 t/a.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Poikkeaa VE1:stä vain vastaanottomäärien osalta.  Alueelle vastaanotettavien materiaalien määrä on enimmillään 200 000 t/a.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus tullut vireille 3.5.2018
  • Oulun seudun teollisuusjätekeskuksen YVA-arviointiselostus
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 15.5. - 13.7.2018 virka- tai aukioloaikoina Tyrnävän ja Limingan kunnanvirastoissa (Kunnankuja 4, Tyrnävä ja Iivarinpolku 6, Liminka) ja pääkirjastoissa (Meijerikatu 3, Tyrnävä ja Liminganraitti 5, Liminka) sekä Temmeksen kirjastossa (Temmeksentie 7, Temmes) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/fortumjatekeskusYVA
  • Ympäristövaikutusten arviointia esitellään keskiviikkona 23.5.2018 kello 18 alkaen (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen) Temmeksen koululla (Temmeksen koulutie 9, Temmes). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Fortum EC) ja YVA-konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat.
  • YVA-kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta

 

Julkaistu 4.10.2017 klo 15.56, päivitetty 22.5.2018 klo 8.58