Oulun seudun teollisuusjätekeskus, Tyrnävä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

  • Arviointiohjelma tullut vireille 22.9.2017
  • Oulun seudun teollisuusjätekeskuksen YVA-arviointiohjelma
  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 11.10. - 9.11.2017 virka- tai aukioloaikoina Tyrnävän ja Limingan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Temmeksen kirjastossa (Temmeksentie 7, Temmes) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).
  • Hanketta ja arviointia esitellään tiistaina 17.10.2017 kello 18 - 20 Temmeksen koululla (Temmeksen koulutie 9, Temmes).  Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Fortum EC) ja YVA-konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat.  Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan; kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
  • YVA-kuulutus arviointiohjelmasta
  • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta

Hankkeen kuvaus

Fortum EC suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Oulun seudulle.  Hankkeeseen kuuluu käsittelykentän ja loppusijoitusalueen rakentaminen niihin liittyvine tiloineen.  Käsittelykeskukseen otetaan vastaan tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä.  Sijoituspaikaksi on selvitysten perusteella valittu Tyrnävän Haurukylän alue.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavaksi esitetään kahta jätteiden vastaanottokapasiteetiltaan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0 (VE0):   Hanketta ei toteuteta lainkaan.  Alueelle ei tule hanketta palvelevia toimintoja.
  • Vaihtoehto 1 (VE1):   Hankealueelle (15 ha) rakennetaan jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoitusalueet jätteille, joiden vastaanottomäärä on enimmillään 400 000 t/a.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Poikkeaa VE1:stä vain vastaanottomäärien osalta.  Alueelle vastaanotettavien materiaalien määrä on enimmillään 200 000 t/a.
Julkaistu 4.10.2017 klo 15.56, päivitetty 9.10.2017 klo 14.49