Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kiilassa. Hankealueen pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria. Hanke voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen vaiheeseen: alueen esirakentamiseen ja varsinaiseen valmistus- sekä kierrätystoimintaan. Alueen tasaus edellyttää kallio- ja moreenikiviainesten louhintaa ja kaivua.  Esirakentamisen jälkeen kiinteistölle on tarkoitus sijoittaa asfaltti- ja betoniasemat sekä kiinteä murskaamo. Betonin- ja asfaltinvalmistuksen lisäksi alueella vastaanotetaan, käsitellään ja kierrätetään asfalttia, betonia, betonilietettä sekä ylijäämämaita ja –louheita.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0:  Hanke ei toteudu, nykytilanteen kuvaus.
  • Vaihtoehto 1:  Hankealue tasataan asemakaavan mukaisiin korkotasoihin +54.00 ... +59.00.
  • Vaihtoehto 2:  Hankealue tasataan korkotasoon +59.00 ... +60.00.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 18.10.-16.11.2017 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula
  • Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään avoin yleisötilaisuus maanantaina 23.10.2017 klo 18-20.00 Seutulan VPK-talolla, Katriinantie 71, Vantaa.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä 16.11.2017 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotaloushanke YVA/ Martti Pelkkikangas.

Julkaistu 18.10.2017 klo 7.52, päivitetty 18.12.2017 klo 12.04

Julkaisija: