KaiCell Fibers Oy:n biojalostamo, Paltamo

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamon Kylänpuron alueelle keskustaajaman itäpuolelle. Biojalostamon on tarkoitus tuottaa kemiallisesti valkaistua selluloosaa ja sen johdannaisena tekstiilikuitua tuotenimeltä Arbron™. Biojalostamon pääprosessi on kemiallinen sellunvalmistusprosessi. Raaka-aineena on kuitupuu.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea hankkeen toteuttamisvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen, eli jalostamoa ei rakenneta.

Vaihtoehto 1 (VE 1): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 t/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 350 000 t/vuosi. Myytävää markkinasellua jää tällöin 110 000 t/vuosi.

Vaihtoehto 2 (VE 2): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 t/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 100 000 t/vuosi. Myytävää markkinasellua jää tällöin 390 000 t/vuosi.

Vaihtoehto 3 (VE 3): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 600 000 t/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 400 000 t/vuosi. Myytävää liukosellua jää tällöin 130 000 t/vuosi.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 29.12.2017-31.1.2018 seuraavissa paikoissa:

  • Paltamon kunnanvirasto, Vaarankyläntie 7, Paltamo
  • Paltamon kirjasto, Korpitie 9, Paltamo
  • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, Kajaani
  • Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, Kajaani
  • Kajaanin kaupunginkirjasto, Seminaarinkatu 15, Kajaani
  • Vaalan kunnanvirasto, Vaalantie 14, Vaala

Arviointiohjelmasta oli mahdollista esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 31.1.2018 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena on antanut 27.2.2018 oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto on nähtävillä sekä yllä että edellä mainituissa paikoissa.

Yleisötilaisuus
Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin Paltamossa Korpitien koululla (Lampitie 2) torstaina 18.1.2018 klo 17 alkaen. Tilaisuus oli kaikille avoin. Samassa yhteydessä pidettiin alueen asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus.

Julkaistu 20.12.2017 klo 9.34, päivitetty 27.2.2018 klo 12.14

Julkaisija: