Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

H. G. Paloheimo Oy suunnittelee omistamansa alueen esirakentamista pilaantumattomilla ylijäämämailla Rajaportin alueella. Alueen on tarkoitus palvella seudun rakentajia, joiden toiminnasta syntyy alueella hyödynnettävää kierrätysmateriaalia: maata, kiviä, louhetta ja betonimursketta. Hanke edistää osaltaan valtakunnallisia kiertotaloustavoitteita Riihimäen seudulla. Osa esirakennettavasta alueesta sijoittuu yleiskaavan mukaiselle työpaikka-alueelle ja osa metsätalouteen ja sen tukitoiminnoille suunnitellulle alueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

VE 0: Hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa hankealuetta ei muokata eikä rakenneta suunniteltuun käyttöön. Hankealueen turvepinta on keskimäärin tasolla +93.00 ja alue säilyy nykyisessä metsätalouskäytössä.

VE 1: Hankealue täytetään tasoon +94.00, jolloin keskimääräinen täytön paksuus on 3,5 metriä.

VE 2: Hankealue täytetään tasoon +95.00, joten keskimääräinen täytön paksuus on 4,5 metriä.

VE 3: Hankealue täytetään tasoon +96.00, joten keskimääräinen täytön paksuus on 5,5 metriä.

VE 4: Hankealue täytetään tasoon +97.00, joten keskimääräinen täytön paksuus on 6,5 metriä.

Työpaikka-alueen pengertäyttöön otettavien maa-ainesten määrä riippuu siitä, mikä vaihtoehdoista 1–4 lopulta mahdollisesti toteutuu. Toiminnan arvioitu kesto on viidestä neljääntoista vuotta alueelle hyödynnettäväksi otettavan materiaalin määrästä riippuen. Turve poistetaan kaikissa vaihtoehdoissa savipintaan saakka, noin tasoon +90.50, jolloin märkää turvetta poistetaan kaivamalla noin 565.000 kiintokuutiometriä. Turve hyödynnetään mullanvalmistuksessa joko alueella tai muualla viherrakentamisessa.

Arviointiohjelma

  • YVA-ohjelma  (pdf 9.6 Mt) saapunut 5.9.2017
  • Kuulutus ja hankkeen YVA ohjelma ovat nähtävillä 14.9.–13.10.2017 Riihimäen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, os. Eteläinen Asemakatu 2. YVA-ohjelma on nähtävillä myös Riihimäen kaupunginkirjastossa, os. Kauppakatu 16. 
  • Kuulutus (pdf 91 kt) arviointiohjelmasta 11.9.2017
  • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään keskiviikkona 27.9.2017Suomen metsästysmuseon trofeekokoelmasalissa klo 18.00 alkaen, osoite Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki.
  • Lausuntopyyntö ja kutsu yleisötilaisuuteen (pdf 38 kt) arviointiohjelmasta 11.9.2017
  • Lausunto YVA-ohjelmasta (pdf 1,5 Mt), 10.11.2017

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 13.10.2017

Julkaistu 14.9.2017 klo 13.44, päivitetty 15.3.2018 klo 13.17

Julkaisija: