Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskus, Helsinki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Helen Oy suunnittelee biomassaa tai biomassaa ja jäteperäisiä kierrätyspolttoainejakeita polttoaineena käyttävää lämpökeskuksen rakentamista Koillis-Helsinkiin Tattarisuolle.

Lämpökeskuksen suunniteltu polttoaineteho on 120 MW ja kaukolämpöteho 130 MW. Pääpolttoaine on biomassa, ja toisessa hankevaihtoehdossa biomassan lisäksi jäteperäiset kierrätyspolttoaineet (rinnakkaispolttolaitos). Varapolttoaineena on maakaasu (50 % tehosta) ja käynnistyspolttoaineena kevyt polttoöljy.

Kaukolämpö siirretään kantakaupunkiin kytkemällä lämpökeskus pääverkkoon rakentamalla noin 1 kilometrin pituinen siirtoputki Suurmetsäntien suuntaisesti länteen. Lisäksi laitospaikalla voidaan lämmönsiirtimen välityksellä kytkeä osa laitoksen lämmöntuotannosta itäverkkoon.

Lämpökeskus on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön ja sen suunniteltu vuotuinen käyttöaika on noin 7 300 tuntia.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1: Polttoaineenaan biomassaa käyttävä lämpökeskus (VE 1)
  • Vaihtoehto 2: Polttoaineenaan biomassaa ja jäteperäisiä kierrätyspolttoainejakeita käyttävä lämpökeskus (VE 2
  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta

Arviointiohjelma

Julkaistu 15.2.2018 klo 7.45, päivitetty 24.5.2018 klo 7.52

Julkaisija: