Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskus, Helsinki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Helen Oy suunnittelee biomassaa tai biomassaa ja jäteperäisiä kierrätyspolttoainejakeita polttoaineena käyttävää lämpökeskuksen rakentamista Koillis-Helsinkiin Tattarisuolle.

Lämpökeskuksen suunniteltu polttoaineteho on 120 MW ja kaukolämpöteho 130 MW. Pääpolttoaine on biomassa, ja toisessa hankevaihtoehdossa biomassan lisäksi jäteperäiset kierrätyspolttoaineet (rinnakkaispolttolaitos). Varapolttoaineena on maakaasu (50 % tehosta) ja käynnistyspolttoaineena kevyt polttoöljy.

Kaukolämpö siirretään kantakaupunkiin kytkemällä lämpökeskus pääverkkoon rakentamalla noin 1 kilometrin pituinen siirtoputki Suurmetsäntien suuntaisesti länteen. Lisäksi laitospaikalla voidaan lämmönsiirtimen välityksellä kytkeä osa laitoksen lämmöntuotannosta itäverkkoon.

Lämpökeskus on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön ja sen suunniteltu vuotuinen käyttöaika on noin 7 300 tuntia.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1: Polttoaineenaan biomassaa käyttävä lämpökeskus (VE 1)
  • Vaihtoehto 2: Polttoaineenaan biomassaa ja jäteperäisiä kierrätyspolttoainejakeita käyttävä lämpökeskus (VE 2
  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 5.3. - 3.4.2018 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2, 00100 Helsinki
  • Malmin kirjasto, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

Yleisötilaisuus

Hankkeen esittelytilaisuus järjestetään tiistaina 13.3.2018 Puistolan peruskoululla klo 18.00 - 20.00, osoitteessa Koudantie 2, 00760 Helsinki.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 3.4.2018 mennessä. Viitteeksi tulee laittaa Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskuksen YVA/ Leena Eerola.

Sähköposti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki.

Käyntiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki

 

Julkaistu 15.2.2018 klo 7.45, päivitetty 1.3.2018 klo 11.09

Julkaisija: